Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Βιοηθική και Νομοθεσία (Γενικά)

Εναλλακτικές Μέθοδοι Αντί της Μετάγγισης και Οφέλη

Experience of a network of transfusion coordinators for blood conservation (Ontario Transfusion Coordinators [ONTraC]).

Freedman J, Luke K, Escobar M, Vernich L, Chiavetta JA.

Πηγή‎: Transfusion 2008;48(2):237-50.

Καταχώριση‎: PubMed 18005329

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18005329

Are transfusions overrated? Surgical outcome of Jehovah’s Witnesses.

Kitchens CS.

Πηγή‎: Am J Med 1993;94(2):117-9.

Καταχώριση‎: PubMed 8430707

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8430707

Impact of a blood conservation program on 30-day morbidity and mortality: a cohort study.

Ramanan B, Burns TL, Sugimoto JT, Forse RA.

Πηγή‎: J Surg Res 2014;187(1):343-9.

Καταχώριση‎: PubMed 24189177

DOI‎: 10.1016/j.jss.2013.10.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24189177

Alternatives to blood transfusion.

Spahn DR, Goodnough LT.

Πηγή‎: Lancet 2013;381(9880):1855-65.

Καταχώριση‎: PubMed 23706802

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(13)60808-9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23706802

Outcome of patients who refuse transfusion after cardiac surgery: a natural experiment with severe blood conservation.

Pattakos G, Koch CG, Brizzio ME, Batizy LH, Sabik JF, Blackstone EH, Lauer MS.

Πηγή‎: Arch Intern Med 2012;172(15):1154-60.

Καταχώριση‎: PubMed 22751620

DOI‎: 10.1001/archinternmed.2012.2449

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751620

An audit of gynaecological procedures in Jehovah's Witnesses in an inner city hospital.

Massiah N, Abdelmagied A, Samuels D, Evans F, Okolo S, Yoong W.

Πηγή‎: J Obstet Gynaecol 2006;26(2):149-51.

Καταχώριση‎: PubMed 16483975

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16483975

Neurosurgical procedures in Jehovah's Witnesses: an increased risk?

Suess S, Suess O, Brock M.

Πηγή‎: Neurosurgery 2001;49(2):266-72.

Καταχώριση‎: PubMed 11504102

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11504102


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.