Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Βιοηθική και Νομοθεσία (Γενικά)

Σεβασμός για την Αυτονομία και την Ενημερωμένη Συναίνεση (Επιλογή) του Ασθενούς στην Ιατρική Θεραπεία

Major abdominal surgery in Jehovah's Witnesses.

Rollins KE, Contractor U, Inumerable R, Lobo DN

Πηγή‎: Ann R Coll Surg Engl 2016;98(8):532-7.

Καταχώριση‎: PubMed 27412808

DOI‎: 10.1308/rcsann.2016.0210

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412808

Law, ethics, religion, and blood management.

Seeber P, Shander A.

Πηγή‎: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex, [UK]; Wiley-Blackwell; 2013. p. 285-96.

Καταχώριση‎: ISBN 978-0-470-67070-5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch20/summary

Transfusion-free treatment of Jehovah's Witnesses: respecting the autonomous patient's rights.

Malyon D.

Πηγή‎: J Med Ethics 1998;24(5):302-7.

Καταχώριση‎: PubMed 9800584

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9800584

Legal and ethical issues in blood transfusion.

Desborough MJ, Murphy MF.

Πηγή‎: Br J Hosp Med (Lond) 2013;74(1):C2-4.

Καταχώριση‎: PubMed 23593671

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23593671

Jehovah's Witnesses and the transfusion debate: "We are not asking for the right to die."

Trent B.

Πηγή‎: CMAJ 1991;144(6):770-6.

Καταχώριση‎: PubMed 1998938

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1998938

Refusal of blood by Jehovah's Witnesses and the patient's right to self-determination.

Ariga T.

Πηγή‎: Leg Med (Tokyo) 2009;11 Suppl 1:S138-40.

Καταχώριση‎: PubMed 19272827

DOI‎: 10.1016/j.legalmed.2009.02.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19272827

The ethics of blood management.

Sazama K.

Πηγή‎: Vox Sang 2007;92(2):95-102.

Καταχώριση‎: PubMed 17298570

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17298570

Why "bloodless medicine" and how should we do it?

Kickler TS.

Πηγή‎: Transfusion 2003;43(5):550-1.

Καταχώριση‎: PubMed 12702172

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702172

Transfusion Alternative Health Care—Meeting Patient Needs and Rights.

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

Πηγή‎: Transfusion Alternatives-Documentary Series, 2004.

http://www.jw.org/en/publications/videos/blood-transfusion-patient-needs-rights/

Management of Anaesthesia For Jehovah's Witnesses. Second Edition.

Ward ME, Dick J, Greenwell S, O’Sullivan E, Verma R, Whitaker DK.

Πηγή‎: London, UK: The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland; 2005.

http://www.aagbi.org/publications/guidelines/jehovahs-witnesses-2


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.