Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

Πηγές Διαθέσιμες προς Λήψη

Τα παρακάτω έγγραφα περιέχουν πηγές, εργαλεία και υποβοηθητικές συμβουλές για ειδικούς του ιατρικού κλάδου προκειμένου να διευκολύνουν την περίθαλψη ασθενών που είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

 

Ιατρικές Μέθοδοι για την Αποφυγή Μετάγγισης Αίματος

Επισκόπηση ασφαλών και αποτελεσματικών εναλλακτικών μεθόδων αντί της μετάγγισης που εφαρμόζονται σε χειρουργικούς ασθενείς. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση πολλαπλών εξατομικευμένων διαδικασιών καθ’ όλη την περιεγχειρητική περίοδο.

Επιτροπές Προσέγγισης Νοσοκομείων για Μάρτυρες του Ιεχωβά

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν θεσπίσει ένα παγκόσμιο δίκτυο για να παρέχουν υποστήριξη σε γιατρούς που περιθάλπουν Μάρτυρες ασθενείς. Αυτό το έντυπο περιγράφει τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε γιατρούς και ιδρύματα.

Θρησκευτική Θέση και Δεοντολογία Όσον Αφορά Ιατρικές Θεραπείες και Σχετικά Ζητήματα

Περίληψη της επίσημης θέσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη, τη χρήση του δικού τους αίματος στα πλαίσια ιατρικών διαδικασιών, καθώς και την ιατρική χρήση παραγώγων από τα κύρια συστατικά του αίματος.


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.