Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ουρολογία

Προεγχειρητική Αξιολόγηση του Ασθενή και Εκτίμηση του Κινδύνου Μετάγγισης

Guidelines on the assessment of bleeding risk prior to surgery or invasive procedures. British Committee for Standards in Haematology.

Chee YL, Crawford JC, Watson HG, Greaves M. British Committee for Standards in Haematology.

Πηγή‎: Br J Haematol 2008;140(5):496-504.

Καταχώριση‎: PubMed 18275427

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2007.06968.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18275427

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Πηγή‎: BMJ 2013;346:f1588.

Καταχώριση‎: PubMed 23493825

DOI‎: 10.1136/bmj.f1588

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Preoperative anaemia and postoperative outcomes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study.

Musallam KM, Tamim HM, Richards T, Spahn DR, Rosendaal FR, Habbal A, Khreiss M, Dahdaleh FS, Khavandi K, Sfeir PM, Soweid A, Hoballah JJ, Taher AT, Jamali FR.

Πηγή‎: Lancet 2011;378(9800):1396-407.

Καταχώριση‎: PubMed 21982521

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)61381-0

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982521

An update on drug interactions with the herbal medicine Ginkgo biloba.

Abad MJ, Bedoya LM, Bermejo P.

Πηγή‎: Curr Drug Metab 2010;11(2):171-81.

Καταχώριση‎: PubMed 20359286

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20359286

In the clinic. Preoperative evaluation.

Laine C, Williams SV, Wilson JF.

Πηγή‎: Ann Intern Med 2009;151(1):ITC1-15.

Καταχώριση‎: PubMed 19581642

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19581642

Preoperative assessment of coagulation disorders.

Cobas M.

Πηγή‎: Int Anesthesiol Clin 2001;39(1):1-15.

Καταχώριση‎: PubMed 11285939

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11285939

Prediction of transfusion requirements in surgical patients: a review.

Inghilleri G.

Πηγή‎: Transfus Altern Transfus Med 2010;11(1)10-9.

Καταχώριση‎: Embase 2010285320

DOI‎: 10.1111/j.1778-428X.2009.01118.x

http://dx.doi.org/10.1111/j.1778-428X.2009.01118.x


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.