Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ουρολογία

Πολυπαραγοντική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Πηγή‎: BMJ 2013;346:f1588.

Καταχώριση‎: PubMed 23493825

DOI‎: 10.1136/bmj.f1588

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Patient blood management in Europe.

Shander A, Van Aken H, Colomina MJ, Gombotz H, Hofmann A, Krauspe R, Lasocki S, Richards T, Slappendel R, Spahn DR.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2012;109(1):55-68.

Καταχώριση‎: PubMed 22628393

DOI‎: 10.1093/bja/aes139

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22628393

Blood management programs: a clinical and administrative model with program implementation strategies.

Tokin C, Almeda J, Jain S, Kim J, Henderson R, Nadim M, Sher L, Selby RR.

Πηγή‎: Perm J 2009;13(1):18-28.

Καταχώριση‎: PubMed 21373242

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21373242

[Strategies for transfusion-free radical retropubic prostatectomy in Jehovah's Witnesses.] [Article in Spanish]

Fregonesi A, Ciari C, Melotti L, Zani EL, Ferreira U, Reis LO.

Πηγή‎: Actas Urol Esp 2010;34(5):440-3.

Καταχώριση‎: PubMed 20470716

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20470716

Laparoscopic nephron-sparing surgery in a Jehovah's Witness patient.

Yohannes P, Rao M, Burjonrappa S, Sudan R.

Πηγή‎: J Endourol 2004;18(1):59-62.

Καταχώριση‎: PubMed 15006056

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15006056

Bloodless medicine: clinical care without allogeneic blood transfusion.

Goodnough LT, Shander A, Spence RK.

Πηγή‎: Transfusion 2003;43(5):668-76.

Καταχώριση‎: PubMed 12702192

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702192

Multidisciplinary management of a Jehovah's Witness patient for the removal of a renal cell carcinoma extending into the right atrium.

Moskowitz DM, Perelman SI, Cousineau KM, Klein JJ, Shander A, Margolis EJ, Katz SA, Bennett HL, Lebowitz NE, Ergin MA.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2002;49(4):402-8.

Καταχώριση‎: PubMed 11927481

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11927481


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.