Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ουρολογία

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Tranexamic acid reduces blood loss during percutaneous nephrolithotomy: a prospective randomized controlled study.

Kumar S, Randhawa MS, Ganesamoni R, Singh SK.

Πηγή‎: J Urol 2013;189(5):1757-61.

Καταχώριση‎: PubMed 23123376

DOI‎: 10.1016/j.juro.2012.10.115

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23123376

Effect of tranexamic acid on surgical bleeding: systematic review and cumulative meta-analysis.

Ker K, Edwards P, Perel P, Shakur H, Roberts I.

Πηγή‎: BMJ 2012;344:e3054.

Καταχώριση‎: PubMed 22611164

DOI‎: 10.1136/bmj.e3054

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22611164

Intraoperative use of tranexamic acid to reduce transfusion rate in patients undergoing radical retropubic prostatectomy: double blind, randomised, placebo controlled trial. http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5701.pdf%2Bhtml (Accessed February 6, 2015)

Crescenti A, Borghi G, Bignami E, Bertarelli G, Landoni G, Casiraghi GM, Briganti A, Montorsi F, Rigatti P, Zangrillo A.

Πηγή‎: BMJ 2011;343:d5701.

Καταχώριση‎: PubMed 22012809

DOI‎: 10.1136/bmj.d5701

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22012809

Anti-fibrinolytic use for minimising perioperative allogeneic blood transfusion.

Henry DA, Carless PA, Moxey AJ, O'Connell D, Stokes BJ, Fergusson DA, Ker K.

Πηγή‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;3:CD001886.

Καταχώριση‎: PubMed 21412876

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001886.pub4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412876

Recombinant factor VIIa for the treatment of bleeding in major abdominal surgery including vascular and urological surgery: a review and meta-analysis of published data.

von Heymann C, Jonas S, Spies C, Wernecke KD, Ziemer S, Janssen D, Koscielny J.

Πηγή‎: Crit Care 2008;12(1):R14.

Καταχώριση‎: PubMed 18279513

DOI‎: 10.1186/cc6788

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18279513


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.