Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ουρολογία

Διάσωση Κυττάρων Αίματος

The potential for reintroduction of tumor cells during intraoperative blood salvage: reduction of risk with use of the RC-400 leukocyte depletion filter.

Edelman MJ, Potter P, Mahaffey KG, Frink R, Leidich RB.

Πηγή‎: Urology 1996;47(2):179-81.

Καταχώριση‎: PubMed 8607229

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8607229

Should intraoperative cell-salvaged blood be used in patients with suspected or known malignancy?

Trudeau JD, Waters T, Chipperfield K.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2012;59(11):1058-70.

Καταχώριση‎: PubMed 22996966

DOI‎: 10.1007/s12630-012-9781-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22996966

Towards bloodless cystectomy: a 10-year experience of intra-operative cell salvage during radical cystectomy.

Aning J, Dunn J, Daugherty M, Mason R, Pocock R, Ridler B, Thompson J, McGrath JS.

Πηγή‎: BJU Int 2012;110(11b):E608-13.

Καταχώριση‎: PubMed 22823412

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2012.11338.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22823412

Intraoperative cell salvage in radical prostatectomy does not appear to increase long-term biochemical recurrence, metastases, or mortality.

Raval JS, Nelson JB, Woldemichael E, Triulzi DJ.

Πηγή‎: Transfusion 2012;52(12):2590-3.

Καταχώριση‎: PubMed 22612661

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2012.03682.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22612661

Blood salvage and cancer surgery: a meta-analysis of available studies.

Waters JH, Yazer M, Chen YF, Kloke J.

Πηγή‎: Transfusion 2012;52(10):2167-73.

Καταχώριση‎: PubMed 22321196

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03555.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321196

Intraoperative red blood cell salvage and autologous transfusion during open radical retropubic prostatectomy: a cost-benefit analysis.

Ubee S, Kumar M, Athmanathan N, Singh G, Vesey S.

Πηγή‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(2):157-61.

Καταχώριση‎: PubMed 22041147

DOI‎: 10.1308/003588411X561044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041147

Oncologic outcomes following radical prostatectomy with intraoperative cell salvage.

Gorin MA, Eldefrawy A, Manoharan M, Soloway MS.

Πηγή‎: World J Urol 2012;30(3):379-83.

Καταχώριση‎: PubMed 21847657

DOI‎: 10.1007/s00345-011-0746-4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21847657

Intra-operative cell salvage: a fresh look at the indications and contraindications.

Esper SA, Waters JH.

Πηγή‎: Blood Transfus 2011;9(2):139-47.

Καταχώριση‎: PubMed 21251468

DOI‎: 10.2450/2011.0081-10

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21251468

Cell salvage as part of a blood conservation strategy in anaesthesia.

Ashworth A, Klein AA.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2010;105(4):410-6.

Καταχώριση‎: PubMed 20802228

DOI‎: 10.1093/bja/aeq244

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20802228

Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion.

Carless PA, Henry DA, Moxey AJ, O'Connell D, Brown T, Fergusson DA.

Πηγή‎: Cochrane Database Syst Rev 2010;3:CD001888.

Καταχώριση‎: PubMed 20238316

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001888.pub3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238316

Intraoperative cell salvage during radical cystectomy does not affect long-term survival.

Nieder AM, Manoharan M, Yang Y, Soloway MS.

Πηγή‎: Urology 2007;69(5):881-4.

Καταχώριση‎: PubMed 17482926

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482926


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.