Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ουρολογία

Οξεία Ισοογκαιμική Αιμοαραίωση

Blood conservation strategies to minimize allogeneic blood use in urologic surgery.

Monk TG, Goodnough LT.

Πηγή‎: Am J Surg 1995;170(6A Suppl):69S-73S.

Καταχώριση‎: PubMed 8546252

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8546252

Acute normovolemic hemodilution.

Monk TG.

Πηγή‎: Anesthesiol Clin North America 2005;23(2):271-81.

Καταχώριση‎: PubMed 15922899

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922899

Acute normovolemic hemodilution.

Shander A, Rijhwani TS.

Πηγή‎: Transfusion 2004;44 Suppl 2:26S-34.

Καταχώριση‎: PubMed 15585002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585002

Acute normovolemic hemodilution for radical prostatectomy: can it replace preoperative autologous blood transfusion?

Terada N, Arai Y, Matsuta Y, Maekawa S, Okubo K, Ogura K, Matsuda N, Yonei A.

Πηγή‎: Int J Urol 2001;8(4):149-52.

Καταχώριση‎: PubMed 11260345

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260345


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.