Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Τραύμα και Επείγουσα Ιατρική

Ταχεία Διακομιδή

Prehospital interventions for penetrating trauma victims: a prospective comparison between Advanced Life Support and Basic Life Support.

Seamon MJ, Doane SM, Gaughan JP, Kulp H, D'Andrea AP, Pathak AS, Santora TA, Goldberg AJ, Wydro GC.

Πηγή‎: Injury 2013;44(5):634-8.

Καταχώριση‎: PubMed 23391450

DOI‎: 10.1016/j.injury.2012.12.020

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23391450

Is advanced life support better than basic life support in prehospital care? A systematic review.

Ryynänen OP, Iirola T, Reitala J, Pälve H, Malmivaara A.

Πηγή‎: Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2010;18:62.

Καταχώριση‎: PubMed 21092256

DOI‎: 10.1186/1757-7241-18-62

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21092256

Scoop and run to the trauma center or stay and play at the local hospital: hospital transfer's effect on mortality.

Nirula R, Maier R, Moore E, Sperry J, Gentilello L.

Πηγή‎: J Trauma 2010;69(3):595-601.

Καταχώριση‎: PubMed 20838131

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3181ee6e32

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20838131


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.