Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Τραύμα και Επείγουσα Ιατρική

Πολυπαραγοντική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Care of the injured Jehovah's Witness patient: case report and review of the literature.

Kulvatunyou N, Heard SO.

Πηγή‎: J Clin Anesth 2004;16(7):548-53.

Καταχώριση‎: PubMed 15590263

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15590263

Trauma surgery.

Maltz SB, Mellett MM, Fantus RJ.

Πηγή‎: Blood Conservation in the Surgical Patient. Baltimore: Williams & Wilkins; 1996. pp. 417-20.

Καταχώριση‎: ISBN 0-683-07531-4

http://www.worldcat.org/oclc/32705503

Traumatically injured Jehovah's Witnesses: a sixteen-year experience of treatment and transfusion dilemmas at a level I trauma center.

Nelson BS, Heiskell LE, Cemaj S, O'Callaghan TA, Koller CE.

Πηγή‎: J Trauma 1995;39(4):681-5.

Καταχώριση‎: PubMed 7473954

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7473954

Emergency subtotal colectomy in a Jehovah's Witness with massive lower gastrointestinal bleeding: challenges encountered and lessons learned.

Raman SR, Parithivel VS, Cosgrove JM.

Πηγή‎: Am J Crit Care 2011;20(2):179, 176-8.

Καταχώριση‎: PubMed 21362723

DOI‎: 10.4037/ajcc2011498

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21362723

Clinical strategies in the medical care of Jehovah's Witnesses.

Remmers PA, Speer AJ.

Πηγή‎: Am J Med 2006;119(12):1013-8.

Καταχώριση‎: PubMed 17145240

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17145240

Jehovah's Witnesses: unique problems in a unique trauma population.

Victorino G, Wisner DH.

Πηγή‎: J Am Coll Surg 1997;184(5):458-68.

Καταχώριση‎: PubMed 9145065

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9145065


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.