Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Τραύμα και Επείγουσα Ιατρική

Στρατηγική Ελέγχου της Βλάβης

Damage control orthopaedics: lessons learned.

Giannoudis PV, Giannoudi M, Stavlas P.

Πηγή‎: Injury 2009;40 Suppl 4:S47-52.

Καταχώριση‎: PubMed 19895952

DOI‎: 10.1016/j.injury.2009.10.036

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19895952

Safety and efficacy of damage control external fixation versus early definitive stabilization for femoral shaft fractures in the multiple-injured patient.

Tuttle MS, Smith WR, Williams AE, Agudelo JF, Hartshorn CJ, Moore EE, Morgan SJ.

Πηγή‎: J Trauma 2009;67(3):602-5.

Καταχώριση‎: PubMed 19741407

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3181aa21c0

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19741407

Pelvic packing or angiography: competitive or complementary?

Suzuki T, Smith WR, Moore EE.

Πηγή‎: Injury 2009;40(4):343‑53.

Καταχώριση‎: PubMed 19278678

DOI‎: 10.1016/j.injury.2008.12.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19278678

Safety and efficacy of the electrothermal bipolar vessel sealer in trauma.

Hope WW, Burns JM, Newcomb WL, Heniford BT, Sing RF.

Πηγή‎: Injury 2009;40(5):564-6.

Καταχώριση‎: PubMed 18490017

DOI‎: 10.1016/j.injury.2008.01.024

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18490017

Preperitonal pelvic packing for hemodynamically unstable pelvic fractures: a paradigm shift.

Cothren CC, Osborn PM, Moore EE, Morgan SJ, Johnson JL, Smith WR.

Πηγή‎: J Trauma 2007;62(4):834-42.

Καταχώριση‎: PubMed 17426537

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17426537

Damage control surgery.

Schreiber MA.

Πηγή‎: Crit Care Clin 2004;20(1):101-18.

Καταχώριση‎: PubMed 14979332

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14979332


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.