Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Current perspectives in transfusion-transmitted infectious diseases: emerging and re-emerging infections.

Stramer SL.

Πηγή‎: ISBT Sci Ser 2014;9(1):30-36.

Καταχώριση‎: PubMed 25210533

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25210533

Blood transfusion and cancer surgery outcomes: a continued reason for concern.

Al-Refaie WB, Parsons HM, Markin A, Abrams J, Habermann EB.

Πηγή‎: Surgery 2012;152(3):344-54.

Καταχώριση‎: PubMed 22938895

DOI‎: 10.1016/j.surg.2012.06.008

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22938895

Surgical outcomes and transfusion of minimal amounts of blood in the operating room.

Ferraris VA, Davenport DL, Saha SP, Austin PC, Zwischenberger JB.

Πηγή‎: Arch Surg 2012;147(1):49-55.

Καταχώριση‎: PubMed 22250113

DOI‎: 10.1001/archsurg.2011.790

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22250113

Adverse blood transfusion outcomes: establishing causation.

Isbister JP, Shander A, Spahn DR, Erhard J, Farmer SL, Hofmann A.

Πηγή‎: Transfus Med Rev 2011;25(2):89-101.

Καταχώριση‎: PubMed 21345639

DOI‎: 10.1016/j.tmrv.2010.11.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345639

Emerging infectious disease agents and their potential threat to transfusion safety.

Stramer SL, Hollinger FB, Katz LM, Kleinman S, Metzel PS, Gregory KR, Dodd RY.

Πηγή‎: Transfusion 2009;49 Suppl 2:1S-29S.

Καταχώριση‎: PubMed 19686562

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02279.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686562

Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature.

Marik PE, Corwin HL.

Πηγή‎: Crit Care Med 2008;36(9):2667-74.

Καταχώριση‎: PubMed 18679112

DOI‎: 10.1097/CCM.0b013e3181844677

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18679112

Morbidity and mortality risk associated with red blood cell and blood-component transfusion in isolated coronary artery bypass grafting.

Koch CG, Li L, Duncan AI, Mihaljevic T, Cosgrove DM, Loop FD, Starr NJ, Blackstone EH.

Πηγή‎: Crit Care Med 2006;34(6):1608-16.

Καταχώριση‎: PubMed 16607235

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607235

Survival rate changes with transfusion of blood products during liver transplantation.

Massicotte L, Sassine MP, Lenis S, Seal RF, Roy A.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2005;52(2):148-55.

Καταχώριση‎: PubMed 15684254

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15684254


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.