Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Ανοχή της Ισοογκαιμικής Αναιμίας

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care.

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Πηγή‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Καταχώριση‎: PubMed 9971864

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864

Pillar III—optimisation of anaemia tolerance.

Meier J, Gombotz H.

Πηγή‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):111-9.

Καταχώριση‎: PubMed 23590920

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590920

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units.

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Πηγή‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Καταχώριση‎: PubMed 17442904

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance.

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Πηγή‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Καταχώριση‎: PubMed 16617252

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252

Restrictive versus liberal transfusion strategy for red blood cell transfusion: systematic review of randomised trials with meta-analysis and trial sequential analysis.

Holst LB, Petersen MW, Haase N, Perner A, Wetterslev J.

Πηγή‎: BMJ 2015;350:h1354.

Καταχώριση‎: PubMed 25805204

DOI‎: 10.1136/bmj.h1354

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25805204

Trends in red blood cell transfusion and 30-day mortality among hospitalized patients.

Roubinian NH, Escobar GJ, Liu V, Swain BE, Gardner MN, Kipnis P, Triulzi DJ, Gottschall JL, Wu Y, Carson JL, Kleinman SH, Murphy EL; NHLBI Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III).

Πηγή‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2678-86.

Καταχώριση‎: PubMed 25135770

DOI‎: 10.1111/trf.12825

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25135770

Restrictive blood transfusion practices are associated with improved patient outcomes.

Goodnough LT, Maggio P, Hadhazy E, Shieh L, Hernandez-Boussard T, Khari P, Shah N.

Πηγή‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2753-9.

Καταχώριση‎: PubMed 24995770

DOI‎: 10.1111/trf.12723

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995770

Impact of more restrictive blood transfusion strategies on clinical outcomes: a meta-analysis and systematic review.

Salpeter SR, Buckley JS, Chatterjee S.

Πηγή‎: Am J Med 2014;127(2):124-131.e3.

Καταχώριση‎: PubMed 24331453

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2013.09.017

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24331453

Liberal or restrictive transfusion in high-risk patients after hip surgery.

Carson JL, Terrin ML, Noveck H, Sanders DW, Chaitman BR, Rhoads GG, Nemo G, Dragert K, Beaupre L, Hildebrand K, Macaulay W, Lewis C, Cook DR, Dobbin G, Zakriya KJ, Apple FS, Horney RA, Magaziner J; FOCUS Investigators.

Πηγή‎: N Engl J Med 2011;365(26):2453-62.

Καταχώριση‎: PubMed 22168590

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1012452

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22168590

Effect of a liberal versus restrictive transfusion strategy on mortality in patients with moderate to severe head injury.

McIntyre LA, Fergusson DA, Hutchison JS, Pagliarello G, Marshall JC, Yetisir E, Hare GM, Hebert PC.

Πηγή‎: Neurocrit Care 2006;5(1):4-9.

Καταχώριση‎: PubMed 16960287

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16960287

Is a restrictive transfusion strategy safe for resuscitated and critically ill trauma patients?

McIntyre L, Hébert PC, Wells G, Fergusson D, Marshall J, Yetisir E, Blajchman MJ; Canadian Critical Care Trials Group.

Πηγή‎: J Trauma 2004;57(3):563-8.

Καταχώριση‎: PubMed 15454803

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15454803


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.