Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Περιοχική Αναισθησία

Comparative perioperative outcomes associated with neuraxial versus general anesthesia for simultaneous bilateral total knee arthroplasty.

Stundner O, Chiu YL, Sun X, Mazumdar M, Fleischut P, Poultsides L, Gerner P, Fritsch G, Memtsoudis SG.

Πηγή‎: Reg Anesth Pain Med 2012;37(6):638-44.

Καταχώριση‎: PubMed 23080348

DOI‎: 10.1097/AAP.0b013e31826e1494

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23080348

Comparison of outcomes of using spinal versus general anesthesia in total hip arthroplasty.

Maurer SG, Chen AL, Hiebert R, Pereira GC, Di Cesare PE.

Πηγή‎: Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2007;36(7):E101-6.

Καταχώριση‎: PubMed 17694193

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17694193

A comparison of neuraxial block versus general anesthesia for elective total hip replacement: a meta-analysis.

Mauermann WJ, Shilling AM, Zuo Z.

Πηγή‎: Anesth Analg 2006;103(4):1018-25.

Καταχώριση‎: PubMed 17000823

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17000823

Does neuraxial anesthesia reduce intraoperative blood loss? A meta-analysis.

Richman JM, Rowlingson AJ, Maine DN, Courpas GE, Weller JF, Wu CL.

Πηγή‎: J Clin Anesth 2006;18(6):427-35.

Καταχώριση‎: PubMed 16980159

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16980159

Anaesthesia for hip fracture surgery in adults.

Parker MJ, Handoll HH, Griffiths R.

Πηγή‎: Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD000521.

Καταχώριση‎: PubMed 15494999

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15494999

Reduction of postoperative mortality and morbidity with epidural or spinal anaesthesia: results from overview of randomised trials.

Rodgers A, Walker N, Schug S, McKee A, Kehlet H, van Zundert A, Sage D, Futter M, Saville G, Clark T, MacMahon S.

Πηγή‎: BMJ 2000;321(7275):1493-7.

Καταχώριση‎: PubMed 11118174

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11118174

Comparison of hypotensive epidural anaesthesia and spinal anaesthesia on blood loss and coagulation during and after total hip arthroplasty.

Niemi TT, Pitkänen M, Syrjälä M, Rosenberg PH.

Πηγή‎: Acta Anaesthesiol Scand 2000;44(4):457-64.

Καταχώριση‎: PubMed 10757582

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10757582


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.