Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Προεγχειρητική Αξιολόγηση του Ασθενή και Εκτίμηση του Κινδύνου Μετάγγισης

Pre-operative haematological assessment in patients scheduled for major surgery.

Munoz M, Gomez-Ramirez S, Kozek-Langeneker S

Πηγή‎: Anaesthesia. 2016;71 Suppl 1:19-28.

Καταχώριση‎: PubMed 26620143

DOI‎: 10.1111/anae.13304

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26620143

Guidelines on the assessment of bleeding risk prior to surgery or invasive procedures. British Committee for Standards in Haematology.

Chee YL, Crawford JC, Watson HG, Greaves M. British Committee for Standards in Haematology.

Πηγή‎: Br J Haematol 2008;140(5):496-504.

Καταχώριση‎: PubMed 18275427

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2007.06968.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18275427

Perioperative analgesia and the effects of dietary supplements.

Abe A, Kaye AD, Gritsenko K, Urman RD, Kaye AM.

Πηγή‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2014;28(2):183-9.

Καταχώριση‎: PubMed 24993438

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2014.04.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24993438

Transfusion and coagulation management in liver transplantation.

Clevenger B, Mallett SV.

Πηγή‎: World J Gastroenterol 2014;20(20):6146-58.

Καταχώριση‎: PubMed 24876736

DOI‎: 10.3748/wjg.v20.i20.6146

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24876736

Preoperative assessment of the older patient: a narrative review.

Oresanya LB, Lyons WL, Finlayson E.

Πηγή‎: JAMA 2014;311(20):2110-20.

Καταχώριση‎: PubMed 24867014

DOI‎: 10.1001/jama.2014.4573

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24867014

Aspirin in patients undergoing noncardiac surgery.

Devereaux PJ, Mrkobrada M, Sessler DI, Leslie K, Alonso-Coello P, Kurz A, Villar JC, Sigamani A, Biccard BM, Meyhoff CS, Parlow JL, Guyatt G, Robinson A, Garg AX, Rodseth RN, Botto F, Lurati Buse G, Xavier D, Chan MT, Tiboni M, Cook D, Kumar PA, Forget P, Malaga G, Fleischmann E, Amir M, Eikelboom J, Mizera R, Torres D, Wang CY, VanHelder T, Paniagua P, Berwanger O, Srinathan S, Graham M, Pasin L, Le Manach Y, Gao P, Pogue J, Whitlock R, Lamy A, Kearon C, Baigent C, Chow C, Pettit S, Chrolavicius S, Yusuf S; POISE-2 Investigators.

Πηγή‎: N Engl J Med 2014;370(16):1494-503.

Καταχώριση‎: PubMed 24679062

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1401105

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24679062

Perioperative use of selective serotonin reuptake inhibitors and risks for adverse outcomes of surgery.

Auerbach AD, Vittinghoff E, Maselli J, Pekow PS, Young JQ, Lindenauer PK.

Πηγή‎: JAMA Intern Med 2013;173(12):1075-81.

Καταχώριση‎: PubMed 23699725

DOI‎: 10.1001/jamainternmed.2013.714

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23699725

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Πηγή‎: BMJ 2013;346:f1588.

Καταχώριση‎: PubMed 23493825

DOI‎: 10.1136/bmj.f1588

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Identifying, monitoring and reducing preventable major bleeds in the hospital setting.

Caraballo D, Spyropoulos AC, Mahan CE.

Πηγή‎: J Thromb Thrombolysis 2013;36(1):7-13.

Καταχώριση‎: PubMed 23054465

DOI‎: 10.1007/s11239-012-0819-2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23054465

Preoperative anaemia and postoperative outcomes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study.

Musallam KM, Tamim HM, Richards T, Spahn DR, Rosendaal FR, Habbal A, Khreiss M, Dahdaleh FS, Khavandi K, Sfeir PM, Soweid A, Hoballah JJ, Taher AT, Jamali FR.

Πηγή‎: Lancet 2011;378(9800):1396-407.

Καταχώριση‎: PubMed 21982521

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)61381-0

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982521

Clinical herbal interactions with conventional drugs: from molecules to maladies.

Chen XW, Serag ES, Sneed KB, Liang J, Chew H, Pan SY, Zhou SF.

Πηγή‎: Curr Med Chem 2011;18(31):4836-50.

Καταχώριση‎: PubMed 21919844

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21919844

Antiplatelet drugs: a review of their pharmacology and management in the perioperative period.

Hall R, Mazer CD.

Πηγή‎: Anesth Analg 2011;112(2):292-318.

Καταχώριση‎: PubMed 21212258

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318203f38d

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21212258

In the clinic. Preoperative evaluation.

Laine C, Williams SV, Wilson JF.

Πηγή‎: Ann Intern Med 2009;151(1):ITC1-15.

Καταχώριση‎: PubMed 19581642

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19581642

Risk associated with preoperative anemia in noncardiac surgery: a single-center cohort study.

Beattie WS, Karkouti K, Wijeysundera DN, Tait G.

Πηγή‎: Anesthesiology 2009;110(3):574-81.

Καταχώριση‎: PubMed 19212255

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e31819878d3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19212255

Preoperative hematocrit levels and postoperative outcomes in older patients undergoing noncardiac surgery.

Wu WC, Schifftner TL, Henderson WG, Eaton CB, Poses RM, Uttley G, Sharma SC, Vezeridis M, Khuri SF, Friedmann PD.

Πηγή‎: JAMA 2007;297(22):2481-8.

Καταχώριση‎: PubMed 17565082

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17565082


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.