Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Αντιμετώπιση Προεγχειρητικής Αναιμίας

The important role for intravenous iron in perioperative patient blood management in major abdominal surgery: a randomized controlled trial.

Froessler B, Palm P, Weber I, Hodyl NA, Singh R, Murphy EM

Πηγή‎: Ann Surg 2016;264(1):41-6.

Καταχώριση‎: PubMed 26817624

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817624

The safety of intravenous iron preparations: systematic review and meta-analysis.

Avni T, Bieber A, Grossman A, Green H, Leibovici L, Gafter-Gvili A.

Πηγή‎: Mayo Clin Proc 2015;90(1):12-23.

Καταχώριση‎: PubMed 25572192

DOI‎: 10.1016/j.mayocp.2014.10.007

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25572192

'Fit to fly': overcoming barriers to preoperative haemoglobin optimization in surgical patients.

Muñoz M, Gómez-Ramírez S, Kozek-Langeneker S, Shander A, Richards T, Pavía J, Kehlet H, Acheson AG, Evans C, Raobaikady R, Javidroozi M, Auerbach M.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2015;115(1):15-24.

Καταχώριση‎: PubMed 26089443

DOI‎: 10.1093/bja/aev165

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26089443

Efficacy and safety of erythropoietin and intravenous iron in perioperative blood management: a systematic review.

Lin DM, Lin ES, Tran MH.

Πηγή‎: Transfus Med Rev 2013;27(4):221-34.

Καταχώριση‎: PubMed 24135037

DOI‎: 10.1016/j.tmrv.2013.09.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24135037

Effect of single recombinant human erythropoietin injection on transfusion requirements in preoperatively anemic patients undergoing valvular heart surgery.

Yoo YC, Shim JK, Kim JC, Jo YY, Lee JH, Kwak YL.

Πηγή‎: Anesthesiology 2011;115(5):929-37.

Καταχώριση‎: PubMed 22027622

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e318232004b

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22027622

Detection, evaluation, and management of preoperative anaemia in the elective orthopaedic surgical patient: NATA guidelines.

Goodnough LT, Maniatis A, Earnshaw P, Benoni G, Beris P, Bisbe E, Fergusson DA, Gombotz H, Habler O, Monk TG, Ozier Y, Slappendel R, Szpalski M.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2011;106(1):13-22.

Καταχώριση‎: PubMed 21148637

DOI‎: 10.1093/bja/aeq361

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148637

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

Πηγή‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

Καταχώριση‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257

The role of intravenous iron in anemia management and transfusion avoidance.

Auerbach M, Goodnough LT, Picard D, Maniatis A.

Πηγή‎: Transfusion 2008;48(5):988-1000.

Καταχώριση‎: PubMed 18346021

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01633.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18346021


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.