Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Αποτελέσματα (Οικονομικά)

Cost-effectiveness of cell salvage and alternative methods of minimising perioperative allogeneic blood transfusion: a systematic review and economic model.

Davies L, Brown TJ, Haynes S, Payne K, Elliott RA, McCollum C.

Πηγή‎: Health Technol Assess 2006;10(44):1-228.

Καταχώριση‎: PubMed 17049141

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17049141

Risk-adjusted clinical outcomes in patients enrolled in a bloodless program.

Frank SM, Wick EC, Dezern AE, Ness PM, Wasey JO, Pippa AC, Dackiw E, Resar LMS.

Πηγή‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2668-77.

Καταχώριση‎: PubMed 24942198

DOI‎: 10.1111/trf.12752

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24942198

Economic considerations on transfusion medicine and patient blood management.

Hofmann A, Ozawa S, Farrugia A, Farmer SL, Shander A.

Πηγή‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):59-68.

Καταχώριση‎: PubMed 23590916

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590916

Tranexamic acid reduces blood loss and financial cost in primary total hip and knee replacement surgery.

Irisson E, Hémon Y, Pauly V, Parratte S, Argenson JN, Kerbaul F.

Πηγή‎: Orthop Traumatol Surg Res 2012;98(5):477-83.

Καταχώριση‎: PubMed 22854336

DOI‎: 10.1016/j.otsr.2012.05.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854336

Blood product conservation is associated with improved outcomes and reduced costs after cardiac surgery.

LaPar DJ, Crosby IK, Ailawadi G, Ad N, Choi E, Spiess BD, Rich JB, Kasirajan V, Fonner E Jr, Kron IL, Speir AM; Investigators for the Virginia Cardiac Surgery Quality Initiative.

Πηγή‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145(3):796-804.

Καταχώριση‎: PubMed 23414992

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.12.041

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414992

From blood transfusion to patient blood management: a new paradigm for patient care and cost assessment of blood transfusion practice.

Leahy MF, Mukhtar SA.

Πηγή‎: Intern Med J 2012;42(3):332-8.

Καταχώριση‎: PubMed 22432987

DOI‎: 10.1111/j.1445-5994.2012.02717.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22432987

Safety, cost savings, simplicity back broader use of bloodless surgery.

Mathias JM.

Πηγή‎: OR Manager 2013;29(5):1, 6, 8-9.

Καταχώριση‎: PubMed 23755462

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755462

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

Πηγή‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

Καταχώριση‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257

A prospective study investigating the cost effectiveness of intraoperative blood salvage during liver transplantation.

Phillips SD, Maguire D, Deshpande R, Muiesan P, Bowles MJ, Rela M, Heaton ND.

Πηγή‎: Transplantation 2006;81(4):536-40.

Καταχώριση‎: PubMed 16495800

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16495800

Effective reduction of blood product use in a community teaching hospital: when less is more.

Politsmakher A, Doddapaneni V, Seeratan R, Dosik H.

Πηγή‎: Am J Med 2013;126(10):894-902.

Καταχώριση‎: PubMed 24054957

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2013.06.013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24054957

Prospective monitoring of plasma and platelet transfusions in a large teaching hospital results in significant cost reduction.

Sarode R, Refaai MA, Matevosyan K, Burner JD, Hampton S, Rutherford C.

Πηγή‎: Transfusion 2010;50(2):487-92.

Καταχώριση‎: PubMed 19804569

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02413.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19804569

Activity-based costs of blood transfusions in surgical patients at four hospitals.

Shander A, Hofmann A, Ozawa S, Theusinger OM, Gombotz H, Spahn DR.

Πηγή‎: Transfusion 2010;50(4):753-65.

Καταχώριση‎: PubMed 20003061

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02518.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003061

Intra-operative cell salvage in South Africa: feasible, beneficial and economical.

Solomon L, von Rahden RP, Allorto NL.

Πηγή‎: S Afr Med J 2013;103(10):754-7.

Καταχώριση‎: PubMed 24079629

DOI‎: 10.7196/samj.7355

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24079629

Randomized trial comparing packed red cell blood transfusion with and without leukocyte depletion for gastrointestinal surgery.

Tartter PI, Mohandas K, Azar P, Endres J, Kaplan J, Spivack M.

Πηγή‎: Am J Surg 1998;176(5):462-6.

Καταχώριση‎: PubMed 9874434

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9874434

The volume of returned red blood cells in a large blood salvage program: where does it all go?

Waters JH, Dyga RM, Waters JF, Yazer MH.

Πηγή‎: Transfusion 2011;51(10):2126-32.

Καταχώριση‎: PubMed 21985047

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03111.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985047

An economic analysis of costs associated with development of a cell salvage program.

Waters JR, Meier HH, Waters JH.

Πηγή‎: Anesth Analg 2007;104(4):869-75.

Καταχώριση‎: PubMed 17377098

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377098


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.