Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Αποτελέσματα (Κλινικά)

Peri-operative blood transfusion increases length of hospital stay and number of postoperative complications in non-cardiac surgical patients.

Bower WF, Jin L, Underwood MJ, Lam YH, Lai PB.

Πηγή‎: Hong Kong Med J 2010;16(2):116-20.

Καταχώριση‎: PubMed 20354245

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20354245

Association between the use of blood components and the five-year mortality after liver transplant.

de Morais BS, Sanches MD, Ribeiro DD, Lima AS, de Abreu Ferrari TC, Duarte MM, Cançado GH.

Πηγή‎: Rev Bras Anestesiol 2011;61(3):286-92.

Καταχώριση‎: PubMed 21596188

DOI‎: 10.1016/S0034-7094(11)70034-4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21596188

How good patient blood management leads to excellent outcomes in Jehovah's Witness patients undergoing cardiac surgery.

Emmert MY, Salzberg SP, Theusinger OM, Felix C, Plass A, Hoerstrup SP, Falk V, Gruenenfelder J.

Πηγή‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;12(2):183-8.

Καταχώριση‎: PubMed 20829389

DOI‎: 10.1510/icvts.2010.242552

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20829389

Risk-adjusted clinical outcomes in patients enrolled in a bloodless program.

Frank SM, Wick EC, Dezern AE, Ness PM, Wasey JO, Pippa AC, Dackiw E, Resar LMS.

Πηγή‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2668-77.

Καταχώριση‎: PubMed 24942198

DOI‎: 10.1111/trf.12752

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24942198

The important role for intravenous iron in perioperative patient blood management in major abdominal surgery: a randomized controlled trial.

Froessler B, Palm P, Weber I, Hodyl NA, Singh R, Murphy EM

Πηγή‎: Ann Surg 2016;264(1):41-6.

Καταχώριση‎: PubMed 26817624

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817624

Association between intraoperative blood transfusion and mortality and morbidity in patients undergoing noncardiac surgery.

Glance LG, Dick AW, Mukamel DB, Fleming FJ, Zollo RA, Wissler R, Salloum R, Meredith UW, Osler TM.

Πηγή‎: Anesthesiology 2011;114(2):283-292.

Καταχώριση‎: PubMed 21239971

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e3182054d06

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21239971

Restrictive blood transfusion practices are associated with improved patient outcomes.

Goodnough LT, Maggio P, Hadhazy E, Shieh L, Hernandez-Boussard T, Khari P, Shah N.

Πηγή‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2753-9.

Καταχώριση‎: PubMed 24995770

DOI‎: 10.1111/trf.12723

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995770

Intraoperative cardiac arrests in adults undergoing noncardiac surgery: incidence, risk factors, and survival outcome.

Goswami S, Brady JE, Jordan DA, Li G.

Πηγή‎: Anesthesiology 2012;117(5):1018-26.

Καταχώριση‎: PubMed 23042223

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e31827005e9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23042223

"Bloodless" neurosurgery among Jehovah's Witnesses: a comparison with matched concurrent controls.

Hardesty DA, Doerfler S, Sandhu S, Whitmore RG, Ford P, Rushton S, LeRoux PD

Πηγή‎: World Neurosurg 2017;97:132-9.

Καταχώριση‎: PubMed 27641256

DOI‎: 10.1016/j.wneu.2016.09.028

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27641256

Review article: Risks of anemia and related management strategies: can perioperative blood management improve patient safety?

Hare GM, Freedman J, David Mazer C.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2013;60(2):168-175.

Καταχώριση‎: PubMed 23354944

DOI‎: 10.1007/s12630-012-9861-y

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23354944

Cardiac surgery in Jehovah's Witness patients: ten-year experience.

Jassar AS, Ford PA, Haber HL, Isidro A, Swain JD, Bavaria JE, Bridges CR.

Πηγή‎: Ann Thorac Surg 2012;93(1):19-25.

Καταχώριση‎: PubMed 21978873

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2011.06.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21978873

The impact of blood conservation on outcomes in cardiac surgery: is it safe and effective?

Moskowitz DM, McCullough JN, Shander A, Klein JJ, Bodian CA, Goldweit RS, Ergin MA.

Πηγή‎: Ann Thorac Surg 2010;90(2):451-8.

Καταχώριση‎: PubMed 20667328

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.04.089

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20667328

Outcome of patients who refuse transfusion after cardiac surgery: a natural experiment with severe blood conservation.

Pattakos G, Koch CG, Brizzio ME, Batizy LH, Sabik JF, Blackstone EH, Lauer MS.

Πηγή‎: Arch Intern Med 2012;172(15):1154-60.

Καταχώριση‎: PubMed 22751620

DOI‎: 10.1001/archinternmed.2012.2449

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751620

Randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of fibrinogen concentrate supplementation after complex cardiac surgery.

Ranucci M, Baryshnikova E, Crapelli GB, Rahe-Meyer N, Menicanti L, Frigiola A; Surgical Clinical Outcome REsearch (SCORE) Group.

Πηγή‎: J Am Heart Assoc 2015;4(6):e002066.

Καταχώριση‎: PubMed 26037084

DOI‎: 10.1161/JAHA.115.002066

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26037084

Health care-associated infection after red blood cell transfusion: a systematic review and meta-analysis.

Rohde JM, Dimcheff DE, Blumberg N, Saint S, Langa KM, Kuhn L, Hickner A, Rogers MA.

Πηγή‎: JAMA 2014;311(13):1317-26.

Καταχώριση‎: PubMed 24691607

DOI‎: 10.1001/jama.2014.2726

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691607

Trends in red blood cell transfusion and 30-day mortality among hospitalized patients.

Roubinian NH, Escobar GJ, Liu V, Swain BE, Gardner MN, Kipnis P, Triulzi DJ, Gottschall JL, Wu Y, Carson JL, Kleinman SH, Murphy EL; NHLBI Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III).

Πηγή‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2678-86.

Καταχώριση‎: PubMed 25135770

DOI‎: 10.1111/trf.12825

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25135770

Impact of more restrictive blood transfusion strategies on clinical outcomes: a meta-analysis and systematic review.

Salpeter SR, Buckley JS, Chatterjee S.

Πηγή‎: Am J Med 2014;127(2):124-131.e3.

Καταχώριση‎: PubMed 24331453

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2013.09.017

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24331453


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.