Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Πολυπαραγοντική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Liver transplantation in a Jehovah's Witness with ankylosing spondylitis.

Baldry C, Backman SB, Metrakos P, Tchervenkov J, Barkun J, Moore A.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2000;47(7):642-6.

Καταχώριση‎: PubMed 10930204

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10930204

Perioperative management of four anaemic female Jehovah's Witnesses undergoing urgent complex cardiac surgery.

Casati V, D'Angelo A, Barbato L, Turolla D, Villa F, Grasso MA, Porta A, Guerra F.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2007;99(3):349-52.

Καταχώριση‎: PubMed 17596592

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17596592

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Πηγή‎: BMJ 2013;346:f1588.

Καταχώριση‎: PubMed 23493825

DOI‎: 10.1136/bmj.f1588

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Bloodless medicine: clinical care without allogeneic blood transfusion.

Goodnough LT, Shander A, Spence RK.

Πηγή‎: Transfusion 2003;43(5):668-76.

Καταχώριση‎: PubMed 12702192

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702192

Bloodless surgery in geriatric surgery.

Guarino S, Di Matteo F, Sorrenti S, Greco R, Nardi M, Favoriti P, De Antoni E, Filippini A, Catania A.

Πηγή‎: Int J Surg 2014;12 Suppl 2:S82-5.

Καταχώριση‎: PubMed 25183638

DOI‎: 10.1016/j.ijsu.2014.08.374

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25183638

Anesthesia management of a Jehovah's Witness patient with pheochromocytoma undergoing off pump coronary artery bypass graft surgery—a case report.

Kaddoum RN, Yu J, Wang H, Chidiac EJ.

Πηγή‎: Middle East J Anesthesiol 2008;19(5):1099-104.

Καταχώριση‎: PubMed 18637609

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18637609

Effect of a patient blood management programme on preoperative anaemia, transfusion rate, and outcome after primary hip or knee arthroplasty: a quality improvement cycle.

Kotzé A, Carter LA, Scally AJ.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2012;108(6):943-52.

Καταχώριση‎: PubMed 22593128

DOI‎: 10.1093/bja/aes135

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22593128

Blood conservation strategies in Jehovah's Witness patients undergoing complex aortic surgery: a report of three cases.

Loubser PG, Stoltz SM, Schmoker JD, Bonifacio F, Battle RW, Marcus S, Krumholz CF, Moskowitz DM, Shander A, Lemmer JH Jr.

Πηγή‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2003;17(4):528-35.

Καταχώριση‎: PubMed 12968246

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12968246

Aortic arch replacement and elephant trunk procedure: an interdisciplinary approach to surgical reconstruction, perfusion strategies and blood management.

McKay C, Allen P, Jones PM, Chu MW.

Πηγή‎: Perfusion 2010;25(6):369-79.

Καταχώριση‎: PubMed 20739351

DOI‎: 10.1177/0267659110381664

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20739351

Multidisciplinary management of a Jehovah's Witness patient for the removal of a renal cell carcinoma extending into the right atrium.

Moskowitz DM, Perelman SI, Cousineau KM, Klein JJ, Shander A, Margolis EJ, Katz SA, Bennett HL, Lebowitz NE, Ergin MA.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2002;49(4):402-8.

Καταχώριση‎: PubMed 11927481

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11927481

Update on blood conservation for cardiac surgery.

Nalla BP, Freedman J, Hare GM, Mazer CD.

Πηγή‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(1):117-33.

Καταχώριση‎: PubMed 22000983

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.024

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000983

Anesthetic management for ascending aorta replacement in a patient who refused autologous transfusion for religious reasons.

Obara S, Nakagawa M, Takahashi S, Akatu M, Isosu T, Murakawa M.

Πηγή‎: J Anesth 2009;23(3):436-8.

Καταχώριση‎: PubMed 19685130

DOI‎: 10.1007/s00540-009-0764-1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19685130

Objectives of a bloodless surgery program. A comparative study (major surgery vs. minor-medium surgery) in 51 Jehovah's Witnesses patients.[Italian]

Proposito D, Gramolini R, Corazza V, Mancini B, Gallina S, Montemurro L, Veltri S, Carboni M.

Πηγή‎: Ann Ital Chir 2002;73(2):197-209.

Καταχώριση‎: PubMed 12197294

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12197294

Thoraco-abdominal aneurysm repair in a Jehovah's Witness: maximising blood conservation.

Rahman IA, Hoth T, Doughty H, Bonser RS.

Πηγή‎: Perfusion 2007;22(5):363-4.

Καταχώριση‎: PubMed 18416223

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18416223

Programmatic blood conservation in cardiac surgery.

Ralley FE.

Πηγή‎: Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2007;11(4):242-6.

Καταχώριση‎: PubMed 18270185

DOI‎: 10.1177/1089253207311157

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18270185

Allogeneic blood transfusion reduction by risk-based protocol in total joint arthroplasty.

Rashiq S, Jamieson-Lega K, Komarinski C, Nahirniak S, Zinyk L, Finegan B.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2010;57(4):343-9.

Καταχώριση‎: PubMed 20099050

DOI‎: 10.1007/s12630-010-9270-z

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20099050

Bloodless medicine: what to do when you can't transfuse.

Resar LMS, Frank SM.

Πηγή‎: Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2014;2014(1):553-8.

Καταχώριση‎: PubMed 25696910

DOI‎: 10.1182/asheducation-2014.1.553

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25696910

Patient blood management in Europe.

Shander A, Van Aken H, Colomina MJ, Gombotz H, Hofmann A, Krauspe R, Lasocki S, Richards T, Slappendel R, Spahn DR.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2012;109(1):55-68.

Καταχώριση‎: PubMed 22628393

DOI‎: 10.1093/bja/aes139

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22628393

2011 update to the Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists blood conservation clinical practice guidelines.

Society of Thoracic Surgeons Blood Conservation Guideline Task Force, Ferraris VA, Brown JR, Despotis GJ, Hammon JW, Reece TB, Saha SP, Song HK, Clough ER; Society of Cardiovascular Anesthesiologists Special Task Force on Blood Transfusion, Shore-Lesserson LJ, Goodnough LT, Mazer CD, Shander A, Stafford-Smith M, Waters J; International Consortium for Evidence Based Perfusion, Baker RA, Dickinson TA, FitzGerald DJ, Likosky DS, Shann KG.

Πηγή‎: Ann Thorac Surg 2011;91(3):944-82.

Καταχώριση‎: PubMed 21353044

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.11.078

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21353044

Blood management programs: a clinical and administrative model with program implementation strategies.

Tokin C, Almeda J, Jain S, Kim J, Henderson R, Nadim M, Sher L, Selby RR.

Πηγή‎: Perm J 2009;13(1):18-28.

Καταχώριση‎: PubMed 21373242

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21373242

A standardized multidisciplinary approach reduces the use of allogeneic blood products in patients undergoing cardiac surgery.

Van der Linden P, De Hert S, Daper A, Trenchant A, Jacobs D, De Boelpaepe C, Kimbimbi P, Defrance P, Simoens G.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2001;48(9):894-901.

Καταχώριση‎: PubMed 11606348

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11606348

The perfusionist's role in a collaborative multidisciplinary approach to blood transfusion reduction in cardiac surgery.

Zelinka ES, Brevig J, McDonald J, Jin R.

Πηγή‎: J Extra Corpor Technol 2010;42(1):45-51.

Καταχώριση‎: PubMed 20437791

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20437791


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.