Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Διατήρηση της Νορμοθερμίας

Intraoperative core temperature patterns, transfusion requirement, and hospital duration in patients warmed with forced air.

Sun Z, Honar H, Sessler DI, Dalton JE, Yang D, Panjasawatwong K, Deroee AF, Salmasi V, Saager L, Kurz A.

Πηγή‎: Anesthesiology 2015 Feb;122(2):276-85.

Καταχώριση‎: PubMed 25603202

DOI‎: 10.1097/ALN.0000000000000551

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25603202

Mild hypothermia increases blood loss and transfusion requirements during total hip arthroplasty.

Schmied H, Kurz A, Sessler DI, Kozek S, Reiter A.

Πηγή‎: Lancet 1996;347(8997):289-92.

Καταχώριση‎: PubMed 8569362

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8569362

Effectiveness of strategies for the management and/or prevention of hypothermia within the adult perioperative environment.

Moola S, Lockwood C.

Πηγή‎: Int J Evid Based Healthc 2011;9(4):337-45.

Καταχώριση‎: PubMed 22093385

DOI‎: 10.1111/j.1744-1609.2011.00227.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22093385

The effects of mild perioperative hypothermia on blood loss and transfusion requirement.

Rajagopalan S, Mascha E, Na J, Sessler DI.

Πηγή‎: Anesthesiology 2008;108(1):71-7.

Καταχώριση‎: PubMed 18156884

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18156884

Randomized clinical trial of perioperative systemic warming in major elective abdominal surgery.

Wong PF, Kumar S, Bohra A, Whetter D, Leaper DJ.

Πηγή‎: Br J Surg 2007;94(4):421-6.

Καταχώριση‎: PubMed 17380549

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17380549

A systematic review of intraoperative warming to prevent postoperative complications.

Scott EM, Buckland R.

Πηγή‎: AORN J 2006;83(5):1090-104, 1107-13.

Καταχώριση‎: PubMed 16722286

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16722286

Influence of body core temperature on blood loss and transfusion requirements during off-pump coronary artery bypass grafting: A comparison of 3 warming systems.

Hofer CK, Worn M, Tavakoli R, Sander L, Maloigne M, Klaghofer R, Zollinger A.

Πηγή‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2005;129(4):838-43.

Καταχώριση‎: PubMed 15821652

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15821652

Aggressive warming reduces blood loss during hip arthroplasty.

Winkler M, Akça O, Birkenberg B, Hetz H, Scheck T, Arkiliç CF, Kabon B, Marker E, Grübl A, Czepan R, Greher M, Goll V, Gottsauner-Wolf F, Kurz A, Sessler DI.

Πηγή‎: Anesth Analg 2000;91(4):978-84.

Καταχώριση‎: PubMed 11004060

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11004060


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.