Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Διαχείριση Υγρών (Όγκου)

Choice of fluid in acute illness: what should be given? An international consensus.

Raghunathan K, Murray PT, Beattie WS, Lobo DN, Myburgh J, Sladen R, Kellum JA, Mythen MG, Shaw AD; ADQI XII Investigators Group.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2014;113(5):772-83.

Καταχώριση‎: PubMed 25326478

DOI‎: 10.1093/bja/aeu301

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25326478

Impact of goal-directed perioperative fluid management in high-risk surgical procedures: a literature review.

Trinooson CD, Gold ME.

Πηγή‎: AANA J 2013;81(5):357-68.

Καταχώριση‎: PubMed 24354071

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24354071

Review article: safety of modern starches used during surgery.

Van Der Linden P, James M, Mythen M, Weiskopf RB.

Πηγή‎: Anesth Analg 2013;116(1):35-48.

Καταχώριση‎: PubMed 23115254

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e31827175da

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23115254

Perioperative fluid management strategies in major surgery: a stratified meta-analysis.

Corcoran T, Rhodes JE, Clarke S, Myles PS, Ho KM.

Πηγή‎: Anesth Analg 2012;114(3):640-51.

Καταχώριση‎: PubMed 22253274

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318240d6eb

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22253274

Strategies to reduce the use of blood products: a European perspective.

Theusinger OM, Felix C, Spahn DR.

Πηγή‎: Curr Opin Anaesthesiol 2012;25(1):59-65.

Καταχώριση‎: PubMed 22113184

DOI‎: 10.1097/ACO.0b013e32834dec98

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22113184

Restrictive strategy of intraoperative fluid maintenance during optimization of oxygen delivery decreases major complications after high-risk surgery.

Lobo SM, Ronchi LS, Oliveira NE, Brandão PG, Froes A, Cunrath GS, Nishiyama KG, Netinho JG, Lobo FR.

Πηγή‎: Crit Care 2011;15(5):R226.

Καταχώριση‎: PubMed 21943111

DOI‎: 10.1186/cc10466

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21943111

Management of intraoperative fluid balance and blood conservation techniques in adult cardiac surgery.

Vretzakis G, Kleitsaki A, Aretha D, Karanikolas M.

Πηγή‎: Heart Surg Forum 2011;14(1):E28-39.

Καταχώριση‎: PubMed 21345774

DOI‎: 10.1532/HSF98.2010111

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345774

How good patient blood management leads to excellent outcomes in Jehovah's Witness patients undergoing cardiac surgery.

Emmert MY, Salzberg SP, Theusinger OM, Felix C, Plass A, Hoerstrup SP, Falk V, Gruenenfelder J.

Πηγή‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;12(2):183-8.

Καταχώριση‎: PubMed 20829389

DOI‎: 10.1510/icvts.2010.242552

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20829389


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.