Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Ελεγχόμενη Υποτασική Αναισθησία

High Le Fort I and bilateral split sagittal osteotomy in Crouzon syndrome.

Tay YC, Tan KH, Yeow VK.

Πηγή‎: J Craniofac Surg 2013;24(3):e253-5.

Καταχώριση‎: PubMed 23714981

DOI‎: 10.1097/SCS.0b013e3182869f40

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714981

The safety of controlled hypotension for shoulder arthroscopy in the beach-chair position.

Gillespie R, Shishani Y, Streit J, Wanner JP, McCrum C, Syed T, Haas A, Gobezie R.

Πηγή‎: J Bone Joint Surg Am 2012;94(14):1284-90.

Καταχώριση‎: PubMed 22810398

DOI‎: 10.2106/JBJS.J.01550

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22810398

Laparoscopic and robotic partial nephrectomy with controlled hypotensive anesthesia to avoid hilar clamping: feasibility, safety and perioperative functional outcomes.

Papalia R, Simone G, Ferriero M, Costantini M, Guaglianone S, Forastiere E, Gallucci M.

Πηγή‎: J Urol 2012;187(4):1190-4.

Καταχώριση‎: PubMed 22335869

DOI‎: 10.1016/j.juro.2011.11.100

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22335869

Hypotensive resuscitation strategy reduces transfusion requirements and severe postoperative coagulopathy in trauma patients with hemorrhagic shock: preliminary results of a randomized controlled trial.

Morrison CA, Carrick MM, Norman MA, Scott BG, Welsh FJ, Tsai P, Liscum KR, Wall MJ Jr, Mattox KL.

Πηγή‎: J Trauma 2011;70(3):652-63.

Καταχώριση‎: PubMed 21610356

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e31820e77ea

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21610356

Effect of induced hypotensive anaesthesia vs isovolaemic haemodilution on blood loss and transfusion requirements in orthognathic surgery: a prospective, single-blinded, randomized, controlled clinical study.

Ervens J, Marks C, Hechler M, Plath T, Hansen D, Hoffmeister B. 

Πηγή‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2010;39(12):1168-74.

Καταχώριση‎: PubMed 20961738

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2010.09.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20961738

Greater peripheral blood flow but less bleeding with propofol versus sevoflurane during spine surgery: a possible physiologic model?

Albertin A, La Colla L, Gandolfi A, Colnaghi E, Mandelli D, Gioia G, Fraschini G.

Πηγή‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(18):2017-22.

Καταχώριση‎: PubMed 18708936

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31817e0405

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18708936

Influence of controlled hypotension versus normotension on amount of blood loss during breast reduction.

Kop EC, Spauwen PH, Kouwenberg PP, Heymans FJ, van Beem HB.

Πηγή‎: J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009;62(2):200-5.

Καταχώριση‎: PubMed 18054305

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18054305

Deliberate hypotension in orthopedic surgery reduces blood loss and transfusion requirements: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Paul JE, Ling E, Lalonde C, Thabane L.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2007;54(10):799-810.

Καταχώριση‎: PubMed 17934161

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17934161

Controlled hypotension: a guide to drug choice.

Degoute CS.

Πηγή‎: Drugs 2007;67(7):1053-76.

Καταχώριση‎: PubMed 17488147

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17488147

Induced hypotension with epidural/general anesthesia reduces transfusion in radical prostate surgery.

O'Connor PJ, Hanson J, Finucane BT.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2006;53(9):873-80.

Καταχώριση‎: PubMed 16960264

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16960264

Magnesium sulphate as a technique of hypotensive anaesthesia.

Elsharnouby NM, Elsharnouby MM.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2006;96(6):727-31.

Καταχώριση‎: PubMed 16670112

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16670112

Controlled hypotension for spinal surgery.

Dutton RP.

Πηγή‎: Eur Spine J 2004;13 Suppl 1:S66-71.

Καταχώριση‎: PubMed 15197633

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15197633


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.