Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Διάσωση Αίματος (Διεγχειρητικά και Μετεγχειρητικά)

Very low rate of patient-related adverse events associated with the use of intraoperative cell salvage.

DeAndrade D, Waters JH, Triulzi DJ, Alarcon L, Wisniewski MK, Dyga R, Yazer MH

Πηγή‎: Transfusion 2016;56(11):2768-72.

Καταχώριση‎: PubMed 27614051

DOI‎: 10.1111/trf.13791

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27614051

Does autologous blood transfusion during liver transplantation for hepatocellular carcinoma increase risk of recurrence?

Araujo RL, Pantanali CA, Haddad L, Rocha Filho JA, D'Albuquerque LA, Andraus W

Πηγή‎: World J Gastrointest Surg 2016;8(2):161-8.

Καταχώριση‎: PubMed 26981190

DOI‎: 10.4240/wjgs.v8.i2.161

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26981190

A case of thoracic esophageal cancer undergone esophagectomy after induction chemotherapy in a Jehovah's Witness.

Inoue S, Miyoshi T, Aoyama M, Hino N, Yamasaki S.

Πηγή‎: J Med Invest 2015;62(3-4):264-7.

Καταχώριση‎: PubMed 26399362

DOI‎: 10.2152/jmi.62.264

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26399362

Safety of the use of blood salvage and autotransfusion during liver transplantation for hepatocellular carcinoma.

Han S, Kim G, Ko JS, Sinn DH, Yang JD, Joh JW, Lee SK, Gwak MS.

Πηγή‎: Ann Surg 2015 Oct. [Epub ahead of print]

Καταχώριση‎: PubMed 26501715

DOI‎: 10.1097/SLA.0000000000001486

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26501715

Use of intraoperative cell-salvage for autologous blood transfusions in metastatic spine tumour surgery: a systematic review.

Kumar N, Chen Y, Zaw AS, Nayak D, Ahmed Q, Soong R, Wong HK.

Πηγή‎: Lancet Oncol 2014;15(1):e33-41.

Καταχώριση‎: PubMed 24384492

DOI‎: 10.1016/S1470-2045(13)70245-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384492

Autologous blood transfusion during emergency trauma operations.

Brown CVR, Foulkrod KH, Sadler HT, Richards EK, Biggan DP, Czysz C, Manuel T.

Πηγή‎: Arch Surg 2010;145(7):690-4.

Καταχώριση‎: PubMed 20644133

DOI‎: 10.1001/archsurg.2010.113

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20644133

Impaired red blood cell deformability after transfusion of stored allogeneic blood but not autologous salvaged blood in cardiac surgery patients.

Salaria ON, Barodka VM, Hogue CW, Berkowitz DE, Ness PM, Wasey JO, Frank SM.

Πηγή‎: Anesth Analg 2014;118(6):1179-87.

Καταχώριση‎: PubMed 24806142

DOI‎: 10.1213/ANE.0000000000000227

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24806142

Can there be a place for intraoperative salvaged blood in spine tumor surgery?

Kumar N, Ahmed Q, Lee VK, Chen Y, Zaw AS, Goy R, Agrawal RV, Dhewar AN, Wong HK.

Πηγή‎: Ann Surg Oncol 2014;21(7):2436-43.

Καταχώριση‎: PubMed 24566859

DOI‎: 10.1245/s10434-014-3569-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566859

Intra-operative cell salvage in South Africa: feasible, beneficial and economical.

Solomon L, von Rahden RP, Allorto NL.

Πηγή‎: S Afr Med J 2013;103(10):754-7.

Καταχώριση‎: PubMed 24079629

DOI‎: 10.7196/samj.7355

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24079629

Role of intraoperative red cell salvage and autologus transfusion in metastatic spine surgery: a pilot study and review of literature.

Gakhar H, Bagouri M, Bommireddy R, Klezl Z.

Πηγή‎: Asian Spine J 2013;7(3):167-72.

Καταχώριση‎: PubMed 24066210

DOI‎: 10.4184/asj.2013.7.3.167

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24066210

Should intraoperative cell-salvaged blood be used in patients with suspected or known malignancy?

Trudeau JD, Waters T, Chipperfield K.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2012;59(11):1058-70.

Καταχώριση‎: PubMed 22996966

DOI‎: 10.1007/s12630-012-9781-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22996966

Intraoperative cell salvage in radical prostatectomy does not appear to increase long-term biochemical recurrence, metastases, or mortality.

Raval JS, Nelson JB, Woldemichael E, Triulzi DJ.

Πηγή‎: Transfusion 2012;52(12):2590-3.

Καταχώριση‎: PubMed 22612661

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2012.03682.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22612661

Blood salvage and cancer surgery: a meta-analysis of available studies.

Waters JH, Yazer M, Chen YF, Kloke J.

Πηγή‎: Transfusion 2012;52(10):2167-73.

Καταχώριση‎: PubMed 22321196

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03555.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321196

Oncologic outcomes following radical prostatectomy with intraoperative cell salvage.

Gorin MA, Eldefrawy A, Manoharan M, Soloway MS.

Πηγή‎: World J Urol 2012;30(3):379-83.

Καταχώριση‎: PubMed 21847657

DOI‎: 10.1007/s00345-011-0746-4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21847657

Intra-operative cell salvage: a fresh look at the indications and contraindications.

Esper SA, Waters JH.

Πηγή‎: Blood Transfus 2011;9(2):139-47.

Καταχώριση‎: PubMed 21251468

DOI‎: 10.2450/2011.0081-10

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21251468


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.