Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Αναστροφή της Αντιπηκτικής Θεραπείας

Four-factor prothrombin complex concentrate versus plasma for rapid vitamin K antagonist reversal in patients needing urgent surgical or invasive interventions: a phase 3b, open-label, non-inferiority, randomised trial.

Goldstein JN, Refaai MA, Milling TJ Jr, Lewis B, Goldberg-Alberts R, Hug BA, Sarode R.

Πηγή‎: Lancet 2015;385(9982):2077-87.

Καταχώριση‎: PubMed 25728933

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(14)61685-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25728933

Pharmacological prophylaxis of bleeding in surgical patients treated with aspirin.

Flordal PA.

Πηγή‎: Eur J Anaesthesiol Suppl 1997;14:38-41.

Καταχώριση‎: PubMed 9088834

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9088834

Reversing the effects of antiplatelet agents in the setting of intracranial hemorrhage: a look at the literature.

Jaben EA, Mulay SB, Stubbs JR.

Πηγή‎: J Intensive Care Med 2015;30(1):3-7.

Καταχώριση‎: PubMed 25492811

DOI‎: 10.1177/0885066613487298

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25492811

Long-term safety and efficacy of a pasteurized nanofiltrated prothrombin complex concentrate (Beriplex P/N): a pharmacovigilance study.

Hanke AA, Joch C, Görlinger K.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2013;110(5):764-72.

Καταχώριση‎: PubMed 23335567

DOI‎: 10.1093/bja/aes501

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23335567

Effect of non-specific reversal agents on anticoagulant activity of dabigatran and rivaroxaban. A randomised crossover ex vivo study in healthy volunteers.

Marlu R, Hodaj E, Paris A, Albaladejo P, Crackowski JL, Pernod G.

Πηγή‎: Thromb Haemost 2012;108(2):217-24.

Καταχώριση‎: PubMed 22627883

DOI‎: 10.1160/TH12-03-0179

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22627883

Recombinant factor VIIa (rFVIIa) and hemodialysis to manage massive dabigatran-associated postcardiac surgery bleeding.

Warkentin TE, Margetts P, Connolly SJ, Lamy A, Ricci C, Eikelboom JW.

Πηγή‎: Blood 2012;119(9):2172-4.

Καταχώριση‎: PubMed 22383791

DOI‎: 10.1182/blood-2011-11-393587

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383791

Perioperative management of antithrombotic therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.

Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, Mayr M, Jaffer AK, Eckman MH, Dunn AS, Kunz R; American College of Chest Physicians.

Πηγή‎: Chest 2012;141(2 Suppl):e326S-50S.

Καταχώριση‎: PubMed 22315266

DOI‎: 10.1378/chest.11-2298

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315266

Emergency reversal of anticoagulation: from theory to real use of prothrombin complex concentrates. A retrospective Italian experience.

Barillari G, Pasca S, Barillari A, De Angelis V.

Πηγή‎: Blood Transfus 2012;10(1):87-94.

Καταχώριση‎: PubMed 22044952

DOI‎: 10.2450/2011.0030-11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22044952

Reversal of clopidogrel-induced bleeding with rFVIIa in healthy subjects: a randomized, placebo-controlled, double-blind, exploratory study.

Skolnick BE, Shenouda M, Khutoryansky NM, Pusateri AE, Gabriel D, Carr ME.

Πηγή‎: Anesth Analg 2011;113(4):703-10.

Καταχώριση‎: PubMed 21890888

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318228c690

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21890888

Bleeding risk and reversal strategies for old and new anticoagulants and antiplatelet agents.

Levi M, Eerenberg E, Kamphuisen PW.

Πηγή‎: J Thromb Haemost 2011;9(9):1705-12.

Καταχώριση‎: PubMed 21729240

DOI‎: 10.1111/j.1538-7836.2011.04432.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729240

How I treat warfarin-associated coagulopathy in patients with intracerebral hemorrhage.

Goodnough LT, Shander A.

Πηγή‎: Blood 2011;117(23):6091-9.

Καταχώριση‎: PubMed 21411756

DOI‎: 10.1182/blood-2010-11-316075

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21411756

Emergency reversal of warfarin anticoagulation.

Lin Y, Callum J.

Πηγή‎: CMAJ 2010;182(18):2004.

Καταχώριση‎: PubMed 21078740

DOI‎: 10.1503/cmaj.100983

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21078740

Oral anticoagulation in surgical procedures: risks and recommendations.

Torn M, Rosendaal FR.

Πηγή‎: Br J Haematol 2003;123(4):676-82.

Καταχώριση‎: PubMed 14616972

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14616972


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.