Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Περιεγχειρητική Φροντίδα

Οξεία Ισοογκαιμική Αιμοαραίωση

Cerebral effect of acute normovolemic hemodilution during brain tumor resection.

Daif AA, Hassan YM, Ghareeb NA, Othman MM, Mohamed SA.

Πηγή‎: J Neurosurg Anesthesiol 2012;24(1):19-24.

Καταχώριση‎: PubMed 21904221

DOI‎: 10.1097/ANA.0b013e31822f0346

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21904221

Greater volume of acute normovolemic hemodilution may aid in reducing blood transfusions after cardiac surgery.

Goldberg J, Paugh TA, Dickinson TA, Fuller J, Paone G, Theurer PF, Shann KG, Sundt TM 3rd, Prager RL, Likosky DS; PERForm Registry and the Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons Quality Collaborative.

Πηγή‎: Ann Thorac Surg 2015 Jul 21. [Epub ahead of print]

Καταχώριση‎: PubMed 26206721

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2015.04.135

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26206721

The use of acute hemodilution in parturients undergoing cesarean section.

Grange CS, Douglas MJ, Adams TJ, Wadsworth LD.

Πηγή‎: Am J Obstet Gynecol 1998;178(1 Pt 1):156-60.

Καταχώριση‎: PubMed 9465821

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9465821

A prospective randomized trial of acute normovolemic hemodilution compared to standard intraoperative management in patients undergoing major hepatic resection.

Jarnagin WR, Gonen M, Maithel SK, Fong Y, D'Angelica MI, Dematteo RP, Grant F, Wuest D, Kundu K, Blumgart LH, Fischer M.

Πηγή‎: Ann Surg 2008;248(3):360-9.

Καταχώριση‎: PubMed 18791356

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318184db08

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18791356

Acute normovolemic hemodilution and nitroglycerin-induced hypotension: comparative effects on tissue oxygenation and allogeneic blood transfusion requirement in total hip arthroplasty.

Karakaya D, Ustün E, Tür A, Bariş S, Sarihasan B, Sahinoğlu H, Güldoğuş F.

Πηγή‎: J Clin Anesth 1999;11(5):368-74.

Καταχώριση‎: PubMed 10526806

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10526806

Cardioprotective effects of acute normovolemic hemodilution in patients undergoing coronary artery bypass surgery.

Licker M, Ellenberger C, Sierra J, Kalangos A, Diaper J, Morel D.

Πηγή‎: Chest 2005;128(2):838-47.

Καταχώριση‎: PubMed 16100176

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16100176

Acute normovolemic hemodilution.

Monk TG.

Πηγή‎: Anesthesiol Clin North America 2005;23(2):271-81.

Καταχώριση‎: PubMed 15922899

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922899

Acute normovolemic hemodilution, intraoperative cell salvage and PulseCO hemodynamic monitoring in a Jehovah's Witness with placenta percreta.

Nagy CJ, Wheeler AS, Archer TL.

Πηγή‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(2):159-63.

Καταχώριση‎: PubMed 18308549

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.07.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18308549

Acute normovolemic hemodilution is safe in neurosurgery.

Oppitz PP, Stefani MA.

Πηγή‎: World Neurosurg 2013;79(5-6):719-24.

Καταχώριση‎: PubMed 22381828

DOI‎: 10.1016/j.wneu.2012.02.041

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22381828

The effect of acute normovolemic hemodilution and acute hypervolemic hemodilution on coagulation and allogeneic transfusion.

Saricaoglu F, Akinci SB, Celiker V, Aypar U.

Πηγή‎: Saudi Med J 2005;26(5):792-8.

Καταχώριση‎: PubMed 15951872

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15951872

Acute normovolemic hemodilution.

Shander A, Rijhwani TS.

Πηγή‎: Transfusion 2004;44 Suppl 2:26S-34.

Καταχώριση‎: PubMed 15585002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585002

Preoperative hypervolemic hemodilution with 6% hydroxyethyl starch 130/0,4 (HES 130/ 0.4) solution as a way of reducing needs for donor blood transfusion. [Russian]

Winter V, Gille J, Richter A, Sablotzki A, Wiedemann B.

Πηγή‎: Anesteziol Reanimatol 2006;163(2):43-7.

Καταχώριση‎: PubMed 16758944

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16758944


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.