Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ωτορινολαρυγγολογία—Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου

Χειρουργικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Comparison of three techniques in adult tonsillectomy.

Ozkiriş M, Kapusuz Z, Saydam L.

Πηγή‎: Eur Arch Otorhinolaryngol 2013;270(3):1143-7.

Καταχώριση‎: PubMed 23010796

DOI‎: 10.1007/s00405-012-2160-y

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010796

Case report: The management of advanced oral cancer in a Jehovah's Witness using the Ultracision Harmonic Scalpel.

Kullar PJ, Sorenson K, Weerakkody R, Adams J.

Πηγή‎: World J Surg Oncol 2011;9:115.

Καταχώριση‎: PubMed 21967981

DOI‎: 10.1186/1477-7819-9-115

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21967981

Haemostasis in head and neck surgical procedures: Valsalva manoeuvre versus Trendelenburg tilt.

Moumoulidis I, Martinez Del Pero M, Brennan L, Jani P.

Πηγή‎: Ann R Coll Surg Engl 2010;92(4):292-4.

Καταχώριση‎: PubMed 20501015

DOI‎: 10.1308/003588410X12664192076412

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20501015

Multiple analyses of factors related to intraoperative blood loss and the role of reverse Trendelenburg position in endoscopic sinus surgery.

Ko MT, Chuang KC, Su CY.

Πηγή‎: Laryngoscope 2008;118(9):1687-91.

Καταχώριση‎: PubMed 18677276

DOI‎: 10.1097/MLG.0b013e31817c6b7c

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18677276

Ultrasonic glossectomy—simple and bloodless.

Yuen AP, Wong BY.

Πηγή‎: Head Neck 2005;27(8):690-5.

Καταχώριση‎: PubMed 15887214

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15887214

Argon beam coagulation for post-tonsillectomy hemostasis.

Bowling DM.

Πηγή‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2002;126(3):316-20.

Καταχώριση‎: PubMed 11956541

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11956541


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.