Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ωτορινολαρυγγολογία—Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου

Περιεγχειρητικός Αρτηριακός Εμβολισμός

Pre-operative embolisation of the thyroid artery in a patient with a large papillary carcinoma of the thyroid.

Shojaku H, Takakura H, Watanabe Y, Seto H.

Πηγή‎: J Laryngol Otol 2012;126(9):955-9.

Καταχώριση‎: PubMed 22892223

DOI‎: 10.1017/S002221511200134X

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22892223

Transarterial embolization for control of bleeding in patients with head and neck cancer.

Chen YF, Lo YC, Lin WC, Lin CH, Chiang HJ, Chen JF, Shen WC.

Πηγή‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2010;142(1):90-4.

Καταχώριση‎: PubMed 20096229

DOI‎: 10.1016/j.otohns.2009.09.031

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20096229

Devascularization of head and neck paragangliomas by direct percutaneous embolization.

Ozyer U, Harman A, Yildirim E, Aytekin C, Akay TH, Boyvat F.

Πηγή‎: Cardiovasc Intervent Radiol 2010;33(5):967-75.

Καταχώριση‎: PubMed 20094716

DOI‎: 10.1007/s00270-010-9803-4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20094716

Arterial embolization in the management of posterior epistaxis.

Christensen NP, Smith DS, Barnwell SL, Wax MK.

Πηγή‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2005;133(5):748-53.

Καταχώριση‎: PubMed 16274804

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16274804


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.