Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ωτορινολαρυγγολογία—Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου

Παιδοχειρουργική Ωτορινολαρυγγολογία

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units.

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Πηγή‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Καταχώριση‎: PubMed 17442904

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904

Induced hypotensive anesthesia for adolescent orthognathic surgery patients.

Precious DS, Splinter W, Bosco D.

Πηγή‎: J Oral Maxillofac Surg 1996;54(6):680-3.

Καταχώριση‎: PubMed 8648471

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8648471

Effect of transfusion guidelines on postoperative transfusion in children undergoing craniofacial reconstruction surgery.

Stricker PA, Fiadjoe JE, Kilbaugh TJ, Pruitt EY, Taylor JA, Bartlett SP, McCloskey JJ.

Πηγή‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(6):e357-62.

Καταχώριση‎: PubMed 22895004

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e31825b561b

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895004

Harmonic scalpel versus bipolar tonsillectomy: a double-blind clinical trial.

Kemal O.

Πηγή‎: Eur Arch Otorhinolaryngol 2012;269(5):1533-6.

Καταχώριση‎: PubMed 22159967

DOI‎: 10.1007/s00405-011-1872-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22159967

Comparison of three techniques in pediatric tonsillectomy.

Ozkırış M.

Πηγή‎: Eur Arch Otorhinolaryngol 2012;269(5):1497‑501.

Καταχώριση‎: PubMed 21952795

DOI‎: 10.1007/s00405-011-1777-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21952795

Identifying factors to minimize phlebotomy-induced blood loss in the pediatric intensive care unit.

Valentine SL, Bateman ST.

Πηγή‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(1):22-7.

Καταχώριση‎: PubMed 21499175

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e318219681d

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21499175

The effects of desflurane and sevoflurane on the peri- and postoperative bleeding of adenotonsillectomy patients.

Apuhan T, Yıldırım YS, Aksoy F, Borçin Ö, Özturan O.

Πηγή‎: Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011;75(6):790-2.

Καταχώριση‎: PubMed 21458867

DOI‎: 10.1016/j.ijporl.2011.03.008

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21458867

Hot saline irrigation for control of intraoperative bleeding in adenoidectomy: a randomized controlled trial.

Özmen S, Özmen OA.

Πηγή‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2010;142(6):893-7.

Καταχώριση‎: PubMed 20493364

DOI‎: 10.1016/j.otohns.2010.03.010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20493364

Topical adrenaline in the control of intraoperative bleeding in adenoidectomy: a randomised, controlled trial.

Teppo H, Virkkunen H, Revonta M.

Πηγή‎: Clin Otolaryngol 2006;31(4):303-9.

Καταχώριση‎: PubMed 16911649

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16911649

The ex utero intrapartum treatment procedure for congenital ranula in a Jehovah's Witness.

Kolker MT, Batti JS, Schoem SR.

Πηγή‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2004;130(4):508-10.

Καταχώριση‎: PubMed 15100657

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15100657


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.