Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ωτορινολαρυγγολογία—Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Topical application of tranexamic acid after adenoidectomy: a double-blind, prospective, randomized, controlled study.

Albirmawy OA, Saafan ME, Shehata EM, Basuni AS, Eldaba AA.

Πηγή‎: Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013;77(7):1139-42.

Καταχώριση‎: PubMed 23669000

DOI‎: 10.1016/j.ijporl.2013.04.021

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23669000

Effectiveness of chitosan-based packing in 35 patients with recalcitrant epistaxis in the context of coagulopathy.

Kourelis K, Shikani AH.

Πηγή‎: Clin Otolaryngol 2012;37(4):309-13.

Καταχώριση‎: PubMed 22925096

DOI‎: 10.1111/j.1749-4486.2012.02488.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22925096

The effect of intravenous tranexamic acid on blood loss and surgical field quality during endoscopic sinus surgery: a placebo-controlled clinical trial.

Alimian M, Mohseni M.

Πηγή‎: J Clin Anesth 2011;23(8):611-5.

Καταχώριση‎: PubMed 22137511

DOI‎: 10.1016/j.jclinane.2011.03.004

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22137511

Effect of microporous polysaccharide hemospheres (MPH) on bleeding after endoscopic sinus surgery: randomized controlled study.

Antisdel JL, West-Denning JL, Sindwani R.

Πηγή‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2009;141(3):353-7.

Καταχώριση‎: PubMed 19716013

DOI‎: 10.1016/j.otohns.2009.06.078

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19716013

The effect of nasal application of cocaine/adrenaline on blood loss in Le Fort I osteotomies.

de Lange J, Baas EM, Horsthuis RB, Booij A.

Πηγή‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37(1):21-4.

Καταχώριση‎: PubMed 17826960

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17826960


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.