Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ορθοπεδική Χειρουργική

Πολυπαραγοντική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Should all patients be optimized to the same preoperative hemoglobin level to avoid transfusion in primary knee arthroplasty?

Basora M, Tió M, Martin N, Lozano L, Salazar F, Sánchez-Etayo G, Raquel B, Pereira A.

Πηγή‎: Vox Sang 2014;107(2):148-52.

Καταχώριση‎: PubMed 24684514

DOI‎: 10.1111/vox.12147

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24684514

Blood transfusion after primary total knee arthroplasty can be significantly minimised through a multimodal blood-loss prevention approach.

Moráis S, Ortega-Andreu M, Rodríguez-Merchán EC, Padilla-Eguiluz NG, Pérez-Chrzanowska H, Figueredo-Zalve R, Gómez-Barrena E.

Πηγή‎: Int Orthop 2014;38(2):347-54.

Καταχώριση‎: PubMed 24318318

DOI‎: 10.1007/s00264-013-2188-7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24318318

Effect of tranexamic acid on reducing postoperative blood loss in combined hypotensive epidural anesthesia and general anesthesia for total hip replacement.

Lee YC, Park SJ, Kim JS, Cho CH.

Πηγή‎: J Clin Anesth 2013;25(5):393-8.

Καταχώριση‎: PubMed 23965206

DOI‎: 10.1016/j.jclinane.2013.02.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23965206

The effect of a preoperative erythropoietin protocol as part of a multifaceted blood management program in daily clinical practice (CME).

Doodeman HJ, van Haelst IM, Egberts TC, Bennis M, Traast HS, van Solinge WW, Kalkman CJ, van Klei WA.

Πηγή‎: Transfusion 2013;53(9):1930-9.

Καταχώριση‎: PubMed 23240859

DOI‎: 10.1111/trf.12016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23240859

Blood conservation techniques in spinal deformity surgery: a retrospective review of patients refusing blood transfusion.

Joseph SA Jr, Berekashvili K, Mariller MM, Rivlin M, Sharma K, Casden A, Bitan F, Kuflik P, Neuwirth M.

Πηγή‎: Spine 2008;33(21):2310-5.

Καταχώριση‎: PubMed 18827697

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31818047f2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18827697

Tranexamic acid reduces blood transfusion in total knee arthroplasty even when a blood conservation program is applied.

Álvarez JC, Santiveri FX, Ramos I, Vela E, Puig L, Escolano F.

Πηγή‎: Transfusion 2008;48(3):519-25.

Καταχώριση‎: PubMed 18067499

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18067499


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.