Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ορθοπεδική Χειρουργική

Διάσωση Κυττάρων Αίματος

Use of intraoperative cell-salvage for autologous blood transfusions in metastatic spine tumour surgery: a systematic review.

Kumar N, Chen Y, Zaw AS, Nayak D, Ahmed Q, Soong R, Wong HK.

Πηγή‎: Lancet Oncol 2014;15(1):e33-41.

Καταχώριση‎: PubMed 24384492

DOI‎: 10.1016/S1470-2045(13)70245-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384492

Can there be a place for intraoperative salvaged blood in spine tumor surgery?

Kumar N, Ahmed Q, Lee VK, Chen Y, Zaw AS, Goy R, Agrawal RV, Dhewar AN, Wong HK.

Πηγή‎: Ann Surg Oncol 2014;21(7):2436-43.

Καταχώριση‎: PubMed 24566859

DOI‎: 10.1245/s10434-014-3569-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566859

Reduction of blood loss with the use of a new combined intra-operative and post-operative autologous blood transfusion system compared with no drainage in primary total hip replacement.

Horstmann WG, Swierstra MJ, Ohanis D, Castelein RM, Kollen BJ, Verheyen CC.

Πηγή‎: Bone Joint J 2013;95-B(5):616-22.

Καταχώριση‎: PubMed 23632670

DOI‎: 10.1302/0301-620X.95B5.30472

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23632670

Blood management in total knee arthroplasty: a comparison of techniques.

Sinclair KC, Clarke HD, Noble BN.

Πηγή‎: Orthopedics 2009;32(1):19.

Καταχώριση‎: PubMed 19226044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19226044

Efficacy of intraoperative blood collection and reinfusion in revision total hip arthroplasty.

Zarin J, Grosvenor D, Schurman D, Goodman S.

Πηγή‎: J Bone Joint Surg Am 2003;85-A(11):2147-51.

Καταχώριση‎: PubMed 14630844

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14630844


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.