Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ορθοπεδική Χειρουργική

Αναισθητικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Comparative perioperative outcomes associated with neuraxial versus general anesthesia for simultaneous bilateral total knee arthroplasty.

Stundner O, Chiu YL, Sun X, Mazumdar M, Fleischut P, Poultsides L, Gerner P, Fritsch G, Memtsoudis SG.

Πηγή‎: Reg Anesth Pain Med 2012;37(6):638-44.

Καταχώριση‎: PubMed 23080348

DOI‎: 10.1097/AAP.0b013e31826e1494

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23080348

Greater peripheral blood flow but less bleeding with propofol versus sevoflurane during spine surgery: a possible physiologic model?

Albertin A, La Colla L, Gandolfi A, Colnaghi E, Mandelli D, Gioia G, Fraschini G.

Πηγή‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(18):2017-22.

Καταχώριση‎: PubMed 18708936

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31817e0405

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18708936

Bloodless spinal surgery: a review of the normovolemic hemodilution technique.

Epstein NE.

Πηγή‎: Surg Neurol 2008;70(6):614-8.

Καταχώριση‎: PubMed 18423553

DOI‎: 10.1016/j.surneu.2008.01.022

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18423553

Hypotensive epidural anesthesia in patients with aortic stenosis undergoing total hip replacement.

Ho MC, Beathe JC, Sharrock NE.

Πηγή‎: Reg Anesth Pain Med 2008;33(2):129-33.

Καταχώριση‎: PubMed 18299093

DOI‎: 10.1016/j.rapm.2007.09.008

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18299093

Deliberate hypotension in orthopedic surgery reduces blood loss and transfusion requirements: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Paul JE, Ling E, Lalonde C, Thabane L.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2007;54(10):799-810.

Καταχώριση‎: PubMed 17934161

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17934161


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.