Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Στοματοπροσωπική Χειρουργική και Γναθοχειρουργική

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

The effect of tranexamic acid on blood loss during orthognathic surgery: a randomized controlled trial.

Choi WS, Irwin MG, Samman N.

Πηγή‎: J Oral Maxillofac Surg 2009;67(1):125-33.

Καταχώριση‎: PubMed 19070758

DOI‎: 10.1016/j.joms.2008.08.015

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19070758

The effect of nasal application of cocaine/adrenaline on blood loss in Le Fort I osteotomies.

de Lange J, Baas EM, Horsthuis RB, Booij A.

Πηγή‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37(1):21-4.

Καταχώριση‎: PubMed 17826960

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17826960

Clinical applications of fibrin sealants.

Fattahi T, Mohan M, Caldwell GT.

Πηγή‎: J Oral Maxillofac Surg. 2004;62(2):218-24.

Καταχώριση‎: PubMed 14762755

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14762755

Transarterial embolization in the management of life-threatening hemorrhage after maxillofacial trauma: a case report and review of literature.

Liu WH, Chen YH, Hsieh CT, Lin EY, Chung TT, Ju DT.

Πηγή‎: Am J Emerg Med 2008;26(4):516.e3-5.

Καταχώριση‎: PubMed 18410832

DOI‎: 10.1016/j.ajem.2007.07.036

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410832

Hemostasis of oral surgery wounds with the HemCon Dental Dressing.

Malmquist JP, Clemens SC, Oien HJ, Wilson SL.

Πηγή‎: J Oral Maxillofac Surg. 2008;66(6):1177-83.

Καταχώριση‎: PubMed 18486782

DOI‎: 10.1016/j.joms.2007.12.023

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18486782

Evaluation of the efficacy of tranexamic acid on blood loss in orthognathic surgery. A prospective, randomized clinical study

Sankar D, Krishnan R, Veerabahu M, Vikraman B.

Πηγή‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41(6):713-7.

Καταχώριση‎: PubMed 22340993

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2012.01.008

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22340993

Aprotinin reduces blood loss and the need for transfusion in orthognathic surgery.

Stewart A, Newman L, Sneddon K, Harris M.

Πηγή‎: Br J Oral Maxillofac Surg. 2001;39(5):365-70.

Καταχώριση‎: PubMed 11601817

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11601817

Evaluation of hemorrhage depressors on blood loss during orthognathic surgery: a retrospective study.

Zellin G, Rasmusson L, Pålsson J, Kahnberg KE.

Πηγή‎: J Oral Maxillofac Surg. 2004;62(6):662-6.

Καταχώριση‎: PubMed 15170275

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15170275


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.