Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαιευτική

Διεγερτικά του Μυομητρίου

A randomized clinical trial of preoperative versus postoperative misoprostol in elective cesarean delivery.

Ragab A, Barakat R, Alsammani MA.

Πηγή‎: Int J Gynaecol Obstet 2016;132(1):82-4.

Καταχώριση‎: PubMed 26522140

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2015.06.057

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26522140

Prophylactic oxytocin for the third stage of labour to prevent postpartum haemorrhage.

Westhoff G, Cotter AM, Tolosa JE.

Πηγή‎: Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD001808.

Καταχώριση‎: PubMed 24173606

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001808.pub2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24173606

Prostaglandins for preventing postpartum haemorrhage.

Tunçalp Ö, Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM.

Πηγή‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD000494.

Καταχώριση‎: PubMed 22895917

DOI‎: 10.1002/14651858.CD000494.pub4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895917

Intravenous sulprostone infusion in the treatment of retained placenta.

Stefanovic V, Paavonen J, Loukovaara M, Halmesmäki E, Ahonen J, Tikkanen M.

Πηγή‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92(4):426-32.

Καταχώριση‎: PubMed 22862433

DOI‎: 10.1111/j.1600-0412.2012.01506.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22862433

Rectally administered misoprostol versus intravenous oxytocin infusion during cesarean delivery to reduce intraoperative and postoperative blood loss.

Chaudhuri P, Banerjee GB, Mandal A.

Πηγή‎: Int J Gynaecol Obstet 2010;109(1):25-9.

Καταχώριση‎: PubMed 20070961

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2009.11.009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20070961

Treatment of post-partum haemorrhage with sublingual misoprostol versus oxytocin in women receiving prophylactic oxytocin: a double-blind, randomised, non-inferiority trial.

Blum J, Winikoff B, Raghavan S, Dabash R, Ramadan MC, Dilbaz B, Dao B, Durocher J, Yalvac S, Diop A, Dzuba IG, Ngoc NT.

Πηγή‎: Lancet 2010;375(9710):217-23.

Καταχώριση‎: PubMed 20060162

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(09)61923-1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20060162

Comparison of two oxytocin regimens to prevent uterine atony at cesarean delivery: a randomized controlled trial.

Munn MB, Owen J, Vincent R, Wakefield M, Chestnut DH, Hauth JC.

Πηγή‎: Obstet Gynecol 2001;98(3):386-90.

Καταχώριση‎: PubMed 11530117

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11530117


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.