Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαιευτική

Προσωρινά Μέτρα

Blood-conservation strategies in a blood-refusal parturient with placenta previa and placenta percreta.

Mauritz AA, Dominguez JE, Guinn NR, Gilner J, Habib AS.

Πηγή‎: A A Case Rep 2015 Nov. [Epub ahead of print]

Καταχώριση‎: PubMed 26556107

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000258

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556107

Success factors for Bakri(™) balloon usage secondary to uterine atony: a retrospective, multicentre study.

Vintejoux E, Ulrich D, Mousty E, Masia F, Marès P, de Tayrac R, Letouzey V.

Πηγή‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 2015 Jul 30. [Epub ahead of print]

Καταχώριση‎: PubMed 26223852

DOI‎: 10.1111/ajo.12376

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26223852

Using the uterine-specific Bakri balloon in the management of postpartum hemorrhage: case series and conceptual/practical guidelines.

Georgiou C.

Πηγή‎: A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London (UK); Sapiens Publishing: 2012. p. 387-97.

Καταχώριση‎: ISSN 1756-2228

http://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-48.pdf

Aortic compression in massive postpartum haemorrhage—an old but lifesaving technique.

Keogh J, Tsokos N.

Πηγή‎: Aust N Z J Obstet Gynaecol 1997;37(2):237-8.

Καταχώριση‎: PubMed 9222477

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9222477

Two-provider technique for bimanual uterine compression to control postpartum hemorrhage.

Andreatta P, Perosky J, Johnson TR.

Πηγή‎: J Midwifery Womens Health 2012;57(4):371-5.

Καταχώριση‎: PubMed 22758359

DOI‎: 10.1111/j.1542-2011.2011.00152.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22758359


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.