Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαιευτική

Χειρουργικός Έλεγχος της Αιμορραγίας Μετά τον Τοκετό

The combination of intrauterine balloon tamponade and the B-Lynch procedure for the treatment of severe postpartum hemorrhage.

Diemert A, Ortmeyer G, Hollwitz B, Lotz M, Somville T, Glosemeyer P, Diehl W, Hecher K.

Πηγή‎: Am J Obstet Gynecol 2012;206(1):65.e1-4.

Καταχώριση‎: PubMed 22000893

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2011.07.041

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000893

Uterine compression sutures, an update: review of efficacy, safety and complications of B-Lynch suture and other uterine compression techniques for postpartum haemorrhage.

Mallappa Saroja CS, Nankani A, El-Hamamy E.

Πηγή‎: Arch Gynecol Obstet 2010;281(4):581-8.

Καταχώριση‎: PubMed 19834719

DOI‎: 10.1007/s00404-009-1249-z

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19834719

Acute normovolemic hemodilution, intraoperative cell salvage and PulseCO hemodynamic monitoring in a Jehovah's Witness with placenta percreta.

Nagy CJ, Wheeler AS, Archer TL.

Πηγή‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(2):159-63.

Καταχώριση‎: PubMed 18308549

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.07.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18308549

Postpartum hemorrhage.

Ramanathan G, Arulkumaran S.

Πηγή‎: J Obstet Gynaecol Can 2006;28(11):967-73.

Καταχώριση‎: PubMed 17169221

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17169221

The surgical approach to postpartum haemorrhage.

Steer PJ.

Πηγή‎: The Obstetrician & Gynaecologist 2009;11(4):231-8.

Καταχώριση‎: ISSN 1744-4667

DOI‎: 10.1576/toag.11.4.231.27525

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1576/toag.11.4.231.27525/abstract

The treatment of obstetric haemorrhage in women who refuse blood transfusion.

Thomas JM.

Πηγή‎: Br J Obstet Gynaecol 1998;105(1):127-8.

Καταχώριση‎: PubMed 9442181

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9442181


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.