Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαιευτική

Περιγεννητική Υστερεκτομή

Minimizing blood loss at cesarean-hysterectomy for placenta previa percreta.

Belfort MA, Shamshiraz AA, Fox K

Πηγή‎: Am J Obstet Gynecol 2017;216(1):78.e1-78.e2.

Καταχώριση‎: PubMed 27984036

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2016.10.030

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27984036

Blood-conservation strategies in a blood-refusal parturient with placenta previa and placenta percreta.

Mauritz AA, Dominguez JE, Guinn NR, Gilner J, Habib AS.

Πηγή‎: A A Case Rep 2015 Nov. [Epub ahead of print]

Καταχώριση‎: PubMed 26556107

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000258

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556107

Peripartum hysterectomy.

Baskett TF.

Πηγή‎: A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London (UK); Sapiens Publishing: 2012. p. 462-5.

Καταχώριση‎: ISSN 1756-2228

http://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-55.pdf

Emergency postpartum hysterectomy for uncontrolled postpartum bleeding: a systematic review.

Rossi AC, Lee RH, Chmait RH.

Πηγή‎: Obstet Gynecol 2010;115(3):637-44.

Καταχώριση‎: PubMed 20177297

DOI‎: 10.1097/AOG.0b013e3181cfc007

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20177297

Lessons learned from the outcome of bloodless emergency laparotomies on Jehovah's Witness women presenting in the extremis with ruptured uterus.

Chigbu B, Onwere S, Kamanu C, Aluka C, Okoro O, Feyi-Waboso P, Onichakwe C.

Πηγή‎: Arch Gynecol Obstet 2009;279(4):469-72.

Καταχώριση‎: PubMed 18677500

DOI‎: 10.1007/s00404-008-0748-7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18677500

Peripartum hysterectomy in the UK: management and outcomes of the associated haemorrhage.

Knight M; UKOSS.

Πηγή‎: BJOG 2007;114(11):1380-7.

Καταχώριση‎: PubMed 17877772

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17877772

Planned vs emergent cesarean hysterectomy.

Briery CM, Rose CH, Hudson WT, Lutgendorf MA, Magann EF, Chauhan SP, Morrison JC.

Πηγή‎: Am J Obstet Gynecol 2007;197(2):154.e1-5.

Καταχώριση‎: PubMed 17689631

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17689631

A 27-year review of obstetric hysterectomy.

Roopnarinesingh R, Fay L, McKenna P.

Πηγή‎: J Obstet Gynaecol 2003;23(3):252‑4.

Καταχώριση‎: PubMed 12850853

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12850853


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.