Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαιευτική

Διάσωση Κυττάρων Αίματος

Red blood cell salvage during obstetric hemorrhage.

Milne ME, Yazer MH, Waters JH.

Πηγή‎: Obstet Gynecol 2015;125(4):919-23.

Καταχώριση‎: PubMed 25751212

DOI‎: 10.1097/AOG.0000000000000729

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25751212

Blood cell salvage during cesarean delivery.

Sullivan JV, Crouch ME, Stocken G, Lindow SW.

Πηγή‎: Int J Gynaecol Obstet 2011;115(2):161-3.

Καταχώριση‎: PubMed 21872856

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2011.06.009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21872856

The introduction of intra-operative cell salvage in obstetric clinical practice: a review of the available evidence.

Liumbruno GM, Meschini A, Liumbruno C, Rafanelli D.

Πηγή‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;159(1):19-25.

Καταχώριση‎: PubMed 21742428

DOI‎: 10.1016/j.ejogrb.2011.06.011

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21742428

Intraoperative cell salvaged blood as part of a blood conservation strategy in Caesarean section: is fetal red cell contamination important?

Ralph CJ, Sullivan I, Faulds J.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2011;107(3)404-8.

Καταχώριση‎: PubMed 21676894

DOI‎: 10.1093/bja/aer168

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21676894

Contamination of salvaged maternal blood by amniotic fluid and fetal red cells during elective Caesarean section.

Sullivan I, Faulds J, Ralph C.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2008;101(2):225-9.

Καταχώριση‎: PubMed 18515817

DOI‎: 10.1093/bja/aen135

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18515817

Cell salvage in obstetrics.

Allam J, Cox M, Yentis SM.

Πηγή‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(1):37-45.

Καταχώριση‎: PubMed 18162201

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162201


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.