Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαιευτική

Προγεννητική Εκτίμηση, Σχεδιασμός και Ετοιμότητα Νοσοκομείου

Preparedness for postpartum hemorrhage: an obstetric hemorrhage equipment tray.

Baskett TF.

Πηγή‎: A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London (UK); Sapiens Publishing: 2012. p. 314-7.

Καταχώριση‎: ISSN 1756-2228

http://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-37.pdf

Prenatal identification of invasive placentation using ultrasound: systematic review and meta-analysis.

D'Antonio F, Iacovella C, Bhide A.

Πηγή‎: Ultrasound Obstet Gynecol 2013;42(5):509-17.

Καταχώριση‎: PubMed 23943408

DOI‎: 10.1002/uog.13194

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23943408

Jehovah’s Witnesses and those who refuse blood transfusion.

El-Hamamy E, Newman DS.

Πηγή‎: A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London (UK); Sapiens Publishing: 2012. p. 587-601.

Καταχώριση‎: ISSN 1756-2228

http://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-72.pdf

Optimizing outcomes through protocols, multidisciplinary drills, and simulation.

Fuchs KM, Miller RS, Berkowitz RL.

Πηγή‎: Semin Perinatol 2009;33(2):104-8.

Καταχώριση‎: PubMed 19324239

DOI‎: 10.1053/j.semperi.2008.12.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19324239

Managing the ten most common life-threatening scenarios associated with postpartum hemorrhage.

Karoshi M, Palacios-Jaraquemada JM, Keith LG.

Πηγή‎: A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London (UK); Sapiens Publishing: 2012. p. 3-18.

Καταχώριση‎: ISSN 1756-2228

http://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-01.pdf

Blood-conservation strategies in a blood-refusal parturient with placenta previa and placenta percreta.

Mauritz AA, Dominguez JE, Guinn NR, Gilner J, Habib AS.

Πηγή‎: A A Case Rep 2015 Nov. [Epub ahead of print]

Καταχώριση‎: PubMed 26556107

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000258

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556107

Better planning could have saved life of woman who refused transfusion, MD says.

Rafuse J.

Πηγή‎: CMAJ 1993;148(9):1596-7.

Καταχώριση‎: PubMed 11654057

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11654057

Surgical intervention in the management of postpartum hemorrhage.

Shah M, Wright JD.

Πηγή‎: Semin Perinatol 2009;33(2):109-15.

Καταχώριση‎: PubMed 19324240

DOI‎: 10.1053/j.semperi.2008.12.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19324240


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.