Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαιευτική

Αντιμετώπιση της Αναιμίας—Κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης και στο Τρίτο Τρίμηνο

Iron deficiency anemia in women: a practical guide to detection, diagnosis, and treatment.

Friedman AJ, Shander A, Martin SR, Calabrese RK, Ashton ME, Lew I, Seid MH, Goodnough LT.

Πηγή‎: Obstet Gynecol Surv 2015;70(5):342-53.

Καταχώριση‎: PubMed 25974731

DOI‎: 10.1097/OGX.0000000000000172

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974731

Intravenous iron sucrose versus oral iron in treatment of iron deficiency anemia in pregnancy: a randomized clinical trial.

Kochhar PK, Kaundal A, Ghosh P.

Πηγή‎: J Obstet Gynaecol Res 2013;39(2):504-10.

Καταχώριση‎: PubMed 22925176

DOI‎: 10.1111/j.1447-0756.2012.01982.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22925176

UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy.

Pavord S, Myers B, Robinson S, Allard S, Strong J, Oppenheimer C; British Committee for Standards in Haematology.

Πηγή‎: Br J Haematol 2012;156(5):588-600.

Καταχώριση‎: PubMed 22512001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22512001

Anaemia in pregnancy.

Goonewardene M, Shehata M, Hamad A.

Πηγή‎: Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2012;26(1):3-24.

Καταχώριση‎: PubMed 22138002

DOI‎: 10.1016/j.bpobgyn.2011.10.010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138002

Massive obstetric hemorrhage in a Jehovah's Witness: intraoperative strategies and high-dose erythropoietin use.

Belfort M, Kofford S, Varner M.

Πηγή‎: Am J Perinatol 2011;28(3):207-10.

Καταχώριση‎: PubMed 20827658

DOI‎: 10.1055/s-0030-1266158

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20827658

Diagnosis and treatment of iron-deficiency anaemia during pregnancy and postpartum.

Breymann C, Honegger C, Holzgreve W, Surbek D.

Πηγή‎: Arch Gynecol Obstet 2010;282(5):577-80.

Καταχώριση‎: PubMed 20577752

DOI‎: 10.1007/s00404-010-1532-z

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20577752

Selective use of recombinant human erythropoietin in pregnant patients with severe anemia or nonresponsive to iron sucrose alone.

Krafft A, Bencaiova G, Breymann C.

Πηγή‎: Fetal Diagn Ther 2009;25(2):239-45.

Καταχώριση‎: PubMed 19506383

DOI‎: 10.1159/000223441

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19506383

Recombinant human erythropoietin in a triplet pregnancy: a case report.

Lialios G, Kallitsaris A, Bourantas KL, Messinis IE.

Πηγή‎: J Reprod Med 2005;50(11):863-6.

Καταχώριση‎: PubMed 16419637

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16419637

Triplet pregnancy in a Jehovah's Witness: recombinant human erythropoietin and iron supplementation for minimising the risks of excessive blood loss.

Kalu E, Wayne C, Croucher C, Findley I, Manyonda I.

Πηγή‎: BJOG 2002;109(6):723-5.

Καταχώριση‎: PubMed 12118656

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12118656


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.