Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαιευτική

Αντιμετώπιση της Αναιμίας—Μετά τον Τοκετό

Efficacy of intravenous iron for treating postpartum anemia in low-resource African countries: a pilot study in Malawi.

Armand-Ugón R, Cheong T, Matapandewu G, Rojo-Sanchís A, Bisbe E, Muñoz M; Anaemia Working Group España.

Πηγή‎: J Womens Health (Larchmt) 2011;20(1):123-7.

Καταχώριση‎: PubMed 21091191

DOI‎: 10.1089/jwh.2010.2192

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091191

Massive obstetric hemorrhage in a Jehovah's Witness: intraoperative strategies and high-dose erythropoietin use.

Belfort M, Kofford S, Varner M.

Πηγή‎: Am J Perinatol 2011;28(3):207-10.

Καταχώριση‎: PubMed 20827658

DOI‎: 10.1055/s-0030-1266158

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20827658

The use of iron sucrose complex for anemia in pregnancy and the postpartum period.

Breymann C.

Πηγή‎: Semin Hematol 2006;43(Suppl 6):S28-S31.

Καταχώριση‎: ISSN 0037-1963

http://www.worldcat.org/oclc/1605802

[Acute postpartum anaemia. Clinical practice and interest of intravenous iron]. [Article in French]

Broche DE, Gay C, Armand-Branger S, Grangeasse L, Terzibachian JJ.

Πηγή‎: Gynecol Obstet Fertil 2004;32(7-8):613-9.

Καταχώριση‎: PubMed 15450260

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15450260

Iron sucrose with and without recombinant erythropoietin for the treatment of severe postpartum anemia: a prospective, randomized, open-label study.

Krafft A, Breymann C.

Πηγή‎: J Obstet Gynaecol Res 2011;37(2):119-24.

Καταχώριση‎: PubMed 21159035

DOI‎: 10.1111/j.1447-0756.2010.01328.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159035

Erythropoietin and intravenous iron therapy in postpartum anaemia.

Wågström E, Åkesson A, Van Rooijen M, Larson B, Bremme K.

Πηγή‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86(8):957-62.

Καταχώριση‎: PubMed 17653881

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17653881

A 12-week randomised study comparing intravenous iron sucrose versus oral ferrous sulphate for treatment of postpartum anemia.

Westad S, Backe B, Salvesen KA, Nakling J, Økland I, Borthen I, Rognerud Jensen OH, Kolås T, Løkvik B, Smedvig E.

Πηγή‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87(9):916-23.

Καταχώριση‎: PubMed 18720044

DOI‎: 10.1080/00016340802317802

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18720044


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.