Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

A simple "blood-saving bundle" reduces diagnostic blood loss and the transfusion rate in mechanically ventilated patients.

Riessen R, Behmenburg M, Blumenstock G, Guenon D, Enkel S, Schafer R, Haap M.

Πηγή‎: PLoS One 2015;10(9):e0138879.

Καταχώριση‎: PubMed 26421920

DOI‎: 10.1371/journal.pone.0138879

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26421920

Prehospital intravenous fluid administration is associated with higher mortality in trauma patients: a National Trauma Data Bank analysis.

Haut ER, Kalish BT, Cotton BA, Efron DT, Haider AH, Stevens KA, Kieninger AN, Cornwell EE 3rd, Chang DC.

Πηγή‎: Ann Surg 2011;253(2):371-7.

Καταχώριση‎: PubMed 21178760

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318207c24f

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21178760

Reduction of blood loss from laboratory testing in hospitalized adult patients using small-volume (pediatric) tubes.

Sanchez-Giron F, Alvarez-Mora F.

Πηγή‎: Arch Pathol Lab Med 2008;132(12):1916-9.

Καταχώριση‎: PubMed 19061290

DOI‎: 10.1043/1543-2165-132.12.1916

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19061290

Drug-induced anemia and other red cell disorders: a guide in the age of polypharmacy.

Shander A, Javidroozi M, Ashton ME.

Πηγή‎: Curr Clin Pharmacol 2011;6(4):295-303.

Καταχώριση‎: PubMed 22082327

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22082327

The increasing burden of phlebotomy in the development of anaemia and need for blood transfusion amongst trauma patients.

Branco BC, Inaba K, Doughty R, Brooks J, Barmparas G, Shulman I, Nelson J, Demetriades D.

Πηγή‎: Injury 2012;43(1):78-83.

Καταχώριση‎: PubMed 21196005

DOI‎: 10.1016/j.injury.2010.12.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21196005

The use of a blood conservation device to reduce red blood cell transfusion requirements: a before and after study.

Mukhopadhyay A, Yip HS, Prabhuswamy D, Chan YH, Phua J, Lim TK, Leong P.

Πηγή‎: Crit Care 2010;14(1):R7.

Καταχώριση‎: PubMed 20105285

DOI‎: 10.1186/cc8859

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20105285

Blood conservation strategies to reduce the need for red blood cell transfusion in critically ill patients.

Tinmouth AT, McIntyre LA, Fowler RA.

Πηγή‎: CMAJ 2008;178(1):49-57.

Καταχώριση‎: PubMed 18166731

DOI‎: 10.1503/cmaj.071298

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18166731

Highly conservative phlebotomy in adult intensive care--a prospective randomized controlled trial.

Harber CR, Sosnowski KJ, Hegde RM.

Πηγή‎: Anaesth Intensive Care 2006;34(4):434-7.

Καταχώριση‎: PubMed 16913337

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16913337


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.