Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Salvage use of activated recombinant factor VII in the management of refractory bleeding following cardiac surgery.

Barua A, Rao VP, Ramesh B, Barua B, El-Shafei H.

Πηγή‎: J Blood Med 2011;2:131-4.

Καταχώριση‎: PubMed 22287872

DOI‎: 10.2147/JBM.S21609

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22287872

Selective angiographic embolization of blunt splenic traumatic injuries in adults decreases failure rate of nonoperative management.

Bhullar IS, Frykberg ER, Siragusa D, Chesire D, Paul J, Tepas JJ 3rd, Kerwin AJ.

Πηγή‎: J Trauma Acute Care Surg 2012;72(5):1127-34.

Καταχώριση‎: PubMed 22673236

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3182569849

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22673236

The treatment of bleeding is to stop the bleeding! Treatment of trauma-related hemorrhage.

Boffard KD, Choong PI, Kluger Y, Riou B, Rizoli SB, Rossaint R, Warren B; NovoSeven Trauma Study Group.

Πηγή‎: Transfusion 2009;49 Suppl 5:240S-7S.

Καταχώριση‎: PubMed 19954486

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2008.01987.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19954486

Alternatives to allogeneic platelet transfusion.

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ

Πηγή‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Καταχώριση‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431

Tranexamic acid: less bleeding and less thrombosis?

Godier A, Roberts I, Hunt BJ.

Πηγή‎: Crit Care 2012;16(3):135.

Καταχώριση‎: PubMed 22748073

DOI‎: 10.1186/cc11374

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22748073

Use of recombinant activated factor VII in patients without hemophilia: a meta-analysis of randomized control trials.

Hsia CC, Chin-Yee IH, McAlister VC.

Πηγή‎: Ann Surg 2008;248(1):61-8.

Καταχώριση‎: PubMed 18580208

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318176c4ec

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18580208

Recombinant factor VIIa in trauma patients with the 'triad of death.'

Mitra B, Cameron PA, Parr MJ, Phillips L.

Πηγή‎: Injury 2012;43(9):1409-14.

Καταχώριση‎: PubMed 21345431

DOI‎: 10.1016/j.injury.2011.01.033

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345431

The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients: an exploratory analysis of the CRASH-2 randomised controlled trial.

Roberts I, Shakur H, Afolabi A, Brohi K, Coats T, Dewan Y, Gando S, Guyatt G, Hunt BJ, Morales C, Perel P, Prieto-Merino D, Woolley T; CRASH-2 collaborators.

Πηγή‎: Lancet 2011;377(9771):1096-1101.

Καταχώριση‎: PubMed 21439633

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)60278-X

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21439633

Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury.

Roberts I, Shakur H, Ker K, Coats T; CRASH‐2 Trial collaborators.

Πηγή‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(1):CD004896.

Καταχώριση‎: PubMed 21249666

DOI‎: 10.1002/14651858.CD004896.pub3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21249666

Low-dose recombinant factor VIIa for trauma patients with coagulopathy.

Stein DM, Dutton RP, Hess JR, Scalea TM.

Πηγή‎: Injury 2008;39(9):1054-61.

Καταχώριση‎: PubMed 18656871

DOI‎: 10.1016/j.injury.2008.03.032

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18656871

Treatment of excessive bleeding in Jehovah's Witness patients after cardiac surgery with recombinant factor VIIa (Novoseven®).

Tanaka KA, Waly AA, Cooper WA, Levy JH.

Πηγή‎: Anesthesiology 2003;98(6):1513-5.

Καταχώριση‎: PubMed 12766668

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12766668

Strategies to reduce the use of blood products: a European perspective.

Theusinger OM, Felix C, Spahn DR.

Πηγή‎: Curr Opin Anaesthesiol 2012;25(1):59-65.

Καταχώριση‎: PubMed 22113184

DOI‎: 10.1097/ACO.0b013e32834dec98

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22113184

Transfusion in trauma: why and how should we change our current practice?

Theusinger OM, Spahn DR, Ganter MT.

Πηγή‎: Curr Opin Anaesthesiol 2009;22(2):305-12.

Καταχώριση‎: PubMed 19390257

DOI‎: 10.1097/ACO.0b013e3283212c7c

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19390257


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.