Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία

Στρατηγική Ελέγχου της Βλάβης

Jehovah's Witnesses: unique problems in a unique trauma population.

Victorino G, Wisner DH.

Πηγή‎: J Am Coll Surg 1997;184(5):458-68.

Καταχώριση‎: PubMed 9145065

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9145065

Traumatically injured Jehovah's Witnesses: a sixteen-year experience of treatment and transfusion dilemmas at a level I trauma center.

Nelson BS, Heiskell LE, Cemaj S, O'Callaghan TA, Koller CE.

Πηγή‎: J Trauma 1995;39(4):681-5.

Καταχώριση‎: PubMed 7473954

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7473954

Damage control orthopedics: current evidence.

Lichte P, Kobbe P, Dombroski D, Pape HC.

Πηγή‎: Curr Opin Crit Care 2012;18(6):647-50.

Καταχώριση‎: PubMed 23037876

DOI‎: 10.1097/MCC.0b013e328359fd57

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23037876

Haemorrhage control in severely injured patients.

Gruen RL, Brohi K, Schreiber M, Balogh ZJ, Pitt V, Narayan M, Maier RV.

Πηγή‎: Lancet 2012;380(9847):1099-108.

Καταχώριση‎: PubMed 22998719

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(12)61224-0

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22998719

Damage control resuscitation is associated with a reduction in resuscitation volumes and improvement in survival in 390 damage control laparotomy patients.

Cotton BA, Reddy N, Hatch QM, LeFebvre E, Wade CE, Kozar RA, Gill BS, Albarado R, McNutt MK, Holcomb JB.

Πηγή‎: Ann Surg 2011;254(4):598-605.

Καταχώριση‎: PubMed 21918426

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318230089e

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21918426

Hypotensive resuscitation strategy reduces transfusion requirements and severe postoperative coagulopathy in trauma patients with hemorrhagic shock: preliminary results of a randomized controlled trial.

Morrison CA, Carrick MM, Norman MA, Scott BG, Welsh FJ, Tsai P, Liscum KR, Wall MJ Jr, Mattox KL.

Πηγή‎: J Trauma 2011;70(3):652-63.

Καταχώριση‎: PubMed 21610356

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e31820e77ea

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21610356

Damage control surgery.

Schreiber MA.

Πηγή‎: Crit Care Clin 2004;20(1):101-18.

Καταχώριση‎: PubMed 14979332

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14979332

[Permissive hypotension in severe trauma]. [Article in German]

Kreimeier U, Lackner CK, Pruckner S, Ruppert M, Peter K.

Πηγή‎: Anaesthesist 2002;51(10):787-99.

Καταχώριση‎: PubMed 12395169

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12395169

Hypotensive resuscitation during active hemorrhage: impact on in-hospital mortality.

Dutton RP, Mackenzie CF, Scalea TM.

Πηγή‎: J Trauma 2002;52(6):1141-6.

Καταχώριση‎: PubMed 12045644

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12045644


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.