Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία

Διάσωση Κυττάρων Αίματος

Autotransfusion from haemothorax after penetrating chest trauma: a simple, life-saving procedure.

Baldan M, Giannou CP, Rizzardi G, Irmay F, Sasin V.

Πηγή‎: Trop Doct 2006;36(1):21-2.

Καταχώριση‎: PubMed 16483423

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16483423

Intraoperative blood salvage in penetrating abdominal trauma: a randomised, controlled trial.

Bowley DM, Barker P, Boffard KD.

Πηγή‎: World J Surg 2006;30(6):1074-80.

Καταχώριση‎: PubMed 16736339

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16736339

Autologous blood transfusion during emergency trauma operations.

Brown CVR, Foulkrod KH, Sadler HT, Richards EK, Biggan DP, Czysz C, Manuel T.

Πηγή‎: Arch Surg 2010;145(7):690-4.

Καταχώριση‎: PubMed 20644133

DOI‎: 10.1001/archsurg.2010.113

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20644133

The utility of an autologous blood salvage system in emergency thoracotomy for a hemothorax after chest trauma.

Kamiyoshihara M, Ibe T, Takeyoshi I.

Πηγή‎: Gen Thorac Cardiovasc Surg 2008;56(5):222-5.

Καταχώριση‎: PubMed 18470686

DOI‎: 10.1007/s11748-007-0219-2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18470686

Guidelines for Blood Recovery and Reinfusion in Surgery and Trauma.

Waters JH, Dyga RM, Yazer MH.

Πηγή‎: Bethesda, MD, USA: AABB Press; 2010.

Καταχώριση‎: ISBN 978-1-56395-312-5

http://www.worldcat.org/oclc/669762162


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.