Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Αιματολογία (Ογκολογία)

Αναστροφή της Αντιπηκτικής Θεραπείας

Four-factor prothrombin complex concentrate versus plasma for rapid vitamin K antagonist reversal in patients needing urgent surgical or invasive interventions: a phase 3b, open-label, non-inferiority, randomised trial.

Goldstein JN, Refaai MA, Milling TJ Jr, Lewis B, Goldberg-Alberts R, Hug BA, Sarode R.

Πηγή‎: Lancet 2015;385(9982):2077-87.

Καταχώριση‎: PubMed 25728933

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(14)61685-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25728933

Reversal of antithrombotic agents.

Bauer KA.

Πηγή‎: Am J Hematol 2012;87 Suppl 1:S119-26.

Καταχώριση‎: PubMed 22460529

DOI‎: 10.1002/ajh.23165

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22460529

Reversal of clopidogrel-induced bleeding with rFVIIa in healthy subjects: a randomized, placebo-controlled, double-blind, exploratory study.

Skolnick BE, Shenouda M, Khutoryansky NM, Pusateri AE, Gabriel D, Carr ME.

Πηγή‎: Anesth Analg 2011;113(4):703-10.

Καταχώριση‎: PubMed 21890888

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318228c690

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21890888

Bleeding risk and reversal strategies for old and new anticoagulants and antiplatelet agents.

Levi M, Eerenberg E, Kamphuisen PW.

Πηγή‎: J Thromb Haemost 2011;9(9):1705-12.

Καταχώριση‎: PubMed 21729240

DOI‎: 10.1111/j.1538-7836.2011.04432.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729240

How I treat warfarin-associated coagulopathy in patients with intracerebral hemorrhage.

Goodnough LT, Shander A.

Πηγή‎: Blood 2011;117(23):6091-9.

Καταχώριση‎: PubMed 21411756

DOI‎: 10.1182/blood-2010-11-316075

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21411756

Emergency reversal of warfarin anticoagulation.

Lin Y, Callum J.

Πηγή‎: CMAJ 2010;182(18):2004.

Καταχώριση‎: PubMed 21078740

DOI‎: 10.1503/cmaj.100983

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21078740

Reversal of vitamin K antagonists prior to urgent surgery.

Grobler C, Callum J, McCluskey SA.

Πηγή‎: Can J Anaesth 2010;57(5):458-67.

Καταχώριση‎: PubMed 20077167

DOI‎: 10.1007/s12630-009-9250-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20077167

Prothrombin complex concentrate (Beriplex P/N) for emergency anticoagulation reversal: a prospective multinational clinical trial.

Pabinger I, Brenner B, Kalina U, Knaub S, Nagy A, Ostermann H; Beriplex P/N Anticoagulation Reversal Study Group.

Πηγή‎: J Thromb Haemost 2008;6(4):622-31.

Καταχώριση‎: PubMed 18208533

DOI‎: 10.1111/j.1538-7836.2008.02904.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18208533


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.