Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Αιματολογία (Ογκολογία)

Αντιμετώπιση της Αναιμίας

The role of iron in the management of chemotherapy-induced anemia in cancer patients receiving erythropoiesis-stimulating agents.

Mhaskar R, Wao H, Miladinovic B, Kumar A, Djulbegovic B

Πηγή‎: Source: Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD009624.

Καταχώριση‎: PubMed 26845108

DOI‎: 10.1002/14651858.CD009624.pub2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26845108

The safety of intravenous iron preparations: systematic review and meta-analysis.

Avni T, Bieber A, Grossman A, Green H, Leibovici L, Gafter-Gvili A.

Πηγή‎: Mayo Clin Proc 2015;90(1):12-23.

Καταχώριση‎: PubMed 25572192

DOI‎: 10.1016/j.mayocp.2014.10.007

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25572192

Response to erythropoietic-stimulating agents in patients with chronic myelomonocytic leukemia.

Xicoy B, Germing U, Jimenez MJ, Garcia O, Garcia R, Schemenau J, Pedro C, Luño E, Bernal T, González B, Strupp C, Ardanaz M, Kuendgen A, Cedena MT, Neukirchen J, Calabuig M, Brunet S, Medina A, Amigo ML, Ramos F, Callejas M, D­íez-Campelo M, et al.

Πηγή‎: Eur J Haematol 2015 Sep. [Epub ahead of print]

Καταχώριση‎: PubMed 26341961

DOI‎: 10.1111/ejh.12679

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26341961

What is the right balance between iron and erythropoiesis stimulating agents in chemotherapy induced anemia?

Auerbach M, Glaspy J.

Πηγή‎: Eur J Clin Med Oncol 2009;1(1):1-6.

Καταχώριση‎: ISSN 1759-8958

http://www.worldcat.org/oclc/773316108

Clinical experience with ferric carboxymaltose in the treatment of cancer- and chemotherapy-associated anaemia.

Steinmetz T, Tschechne B, Harlin O, Klement B, Franzem M, Wamhoff J, Tesch H, Rohrberg R, Marschner N.

Πηγή‎: Ann Oncol 2013;24(2):475-82.

Καταχώριση‎: PubMed 23071262

DOI‎: 10.1093/annonc/mds338

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23071262

Update on safety of ESAs in cancer-induced anemia.

Glaspy J.

Πηγή‎: J Natl Compr Canc Netw 2012;10(5):659-66.

Καταχώριση‎: PubMed 22570294

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22570294

Addition of iron to erythropoiesis-stimulating agents in cancer patients: a meta-analysis of randomized trials.

Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, Lonati V, Barni S.

Πηγή‎: J Cancer Res Clin Oncol 2012;138(2):179-87.

Καταχώριση‎: PubMed 21972052

DOI‎: 10.1007/s00432-011-1072-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21972052

High-dose (40,000 IU twice/week) alpha recombinant human erythropoietin as single agent in low/intermediate risk myelodysplastic syndromes: a retrospective investigation on 133 patients treated in a single institution.

Azzarà A, Carulli G, Galimberti S, Baratè C, Fazzi R, Cervetti G, Petrini M.

Πηγή‎: Am J Hematol 2011;86(9):762-7.

Καταχώριση‎: PubMed 21850658

DOI‎: 10.1002/ajh.22111

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21850658

Epoetin alpha decreases the number of erythrocyte transfusions in patients with acute lymphoblastic leukemia, lymphoblastic lymphoma, and Burkitt leukemia/lymphoma: results of a randomized clinical trial.

Cabanillas ME, Kantarjian H, Thomas DA, Mattiuzzi GN, Rytting ME, Bruera E, Xiao L, Bekele BN, Foudray MC, Cortes JE.

Πηγή‎: Cancer 2012;118(3):848-55.

Καταχώριση‎: PubMed 21751205

DOI‎: 10.1002/cncr.26341

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21751205

Management of anemia in cancer patients.

Calabrich A, Katz A.

Πηγή‎: Future Oncol 2011;7(4):507-17.

Καταχώριση‎: PubMed 21463140

DOI‎: 10.2217/fon.11.24

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21463140

Outcomes of erythropoiesis-stimulating agents in cancer patients with chemotherapy-induced anemia.

Pashos CL, Larholt K, Fraser KA, McKenzie RS, Senbetta M, Piech CT.

Πηγή‎: Support Care Cancer 2012;20(1):159-65.

Καταχώριση‎: PubMed 21359879

DOI‎: 10.1007/s00520-010-1083-7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21359879

Intravenous iron sucrose for children with iron deficiency failing to respond to oral iron therapy.

Crary SE, Hall K, Buchanan GR.

Πηγή‎: Pediatr Blood Cancer 2011;56(4):615-9.

Καταχώριση‎: PubMed 21298748

DOI‎: 10.1002/pbc.22930

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298748

Parenteral iron therapy in cancer-associated anemia.

Henry DH.

Πηγή‎: Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2010;2010:351-6.

Καταχώριση‎: PubMed 21239818

DOI‎: 10.1182/asheducation-2010.1.351

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21239818

Intravenous iron in oncology.

Auerbach M, Ballard H.

Πηγή‎: J Natl Compr Canc Netw 2008;6(6):585-92.

Καταχώριση‎: PubMed 18597712

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18597712


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.