Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Χειρουργική Γαστρεντερικού

Χειρουργικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Emergency subtotal colectomy in a Jehovah's Witness with massive lower gastrointestinal bleeding: challenges encountered and lessons learned.

Raman SR, Parithivel VS, Cosgrove JM.

Πηγή‎: Am J Crit Care 2011;20(2):179, 176-8.

Καταχώριση‎: PubMed 21362723

DOI‎: 10.4037/ajcc2011498

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21362723

Bloodless donor hepatectomy in living donor liver transplantation: counterclockwise liver rotation and early hanging maneuver.

Sadamori H, Yagi T, Shinoura S, Umeda Y, Yoshida R, Satoh D, Nobuoka D, Utsumi M, Yoshida K, Fujiwara T.

Πηγή‎: J Gastrointest Surg 2013;17(1):203-6.

Καταχώριση‎: PubMed 22573114

DOI‎: 10.1007/s11605-012-1907-5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573114

Liver resection using bipolar InLine multichannel radiofrequency device: impact on intra- and peri-operative outcomes.

Daylami R, Kargozaran H, Khatri VP.

Πηγή‎: Eur J Surg Oncol 2012;38(6):531-6.

Καταχώριση‎: PubMed 22459903

DOI‎: 10.1016/j.ejso.2012.02.181

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22459903

Use of bipolar radiofrequency in parenchymal transection of the liver, pancreas and kidney.

Pai M, Spalding D, Jiao L, Habib N.

Πηγή‎: Dig Surg 2012;29(1):43-7.

Καταχώριση‎: PubMed 22441619

DOI‎: 10.1159/000335732

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441619

Vascular occlusion or not during liver resection: the continuing story.

Hoekstra LT, van Trigt JD, Reiniers MJ, Busch OR, Gouma DJ, van Gulik TM.

Πηγή‎: Dig Surg 2012;29(1):35-42.

Καταχώριση‎: PubMed 22441618

DOI‎: 10.1159/000335724

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441618

Robotic right hepatectomy for giant hemangioma in a Jehovah's Witness.

Giulianotti PC, Addeo P, Bianco FM.

Πηγή‎: J Hepatobiliary Pancreat Sci 2011;18(1):112-8.

Καταχώριση‎: PubMed 20596878

DOI‎: 10.1007/s00534-010-0297-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20596878

Clamping techniques and protecting strategies in liver surgery.

Lesurtel M, Lehmann K, de Rougemont O, Clavien PA.

Πηγή‎: HPB (Oxford) 2009;11(4):290-5.

Καταχώριση‎: PubMed 19718355

DOI‎: 10.1111/j.1477-2574.2009.00066.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19718355

The introduction of a simple maneuver to reduce the risk of postoperative bleeding after major hepatectomies.

Vassiliou I, Arkadopoulos N, Stafyla V, Theodoraki K, Yiallourou A, Theodosopoulos T, Kotis G, Fragoulidis G, Kotsis T, Smyrniotis V.

Πηγή‎: J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16(4):552-6.

Καταχώριση‎: PubMed 19381431

DOI‎: 10.1007/s00534-009-0100-z

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19381431

Bloodless liver resection using radiofrequency energy.

Ayav A, Jiao LR, Habib NA.

Πηγή‎: Dig Surg 2007;24(4):314-7.

Καταχώριση‎: PubMed 17657158

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17657158

Vascular occlusion techniques during liver resection.

van Gulik TM, de Graaf W, Dinant S, Busch OR, Gouma DJ.

Πηγή‎: Dig Surg 2007;24(4):274-81.

Καταχώριση‎: PubMed 17657152

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17657152

Right trisectionectomy of the liver for intrahepatic cholangiocarcinoma with bile duct invasion in a Jehovah's Witness.

Nishida S, Madariaga JR, Santiago S, Quintini C, Palaios E, Gyamfi A, Rico R, Hamamura K, Haider H, Moon JI, Levi DM, Casillas VJ, Bejarano PA, Tzakis AG.

Πηγή‎: J Hepatobiliary Pancreat Surg 2007;14(3):312-7.

Καταχώριση‎: PubMed 17520209

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17520209

Concomitant intraoperative splenic artery embolization and laparoscopic splenectomy versus laparoscopic splenectomy: comparison of treatment outcome.

Naoum JJ, Silberfein EJ, Zhou W, Sweeney JF, Albo D, Brunicardi FC, Kougias P, El Sayed HF, Lin PH.

Πηγή‎: Am J Surg 2007;193(6):713-8.

Καταχώριση‎: PubMed 17512282

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17512282

Complex liver resection for a large intrahepatic cholangiocarcinoma in a Jehovah's Witness: a strategy to avoid transfusion.

Barakat O, Cooper JR Jr, Riggs SA, Hoef JW, Ozaki CF, Wood RP.

Πηγή‎: J Surg Oncol 2007;96(3):249-53.

Καταχώριση‎: PubMed 17443725

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17443725

Pancreaticoduodenectomy after neoadjuvant therapy in a Jehovah's Witness with locally advanced pancreatic cancer: case report and approach to avoid transfusion.

Magner D, Ouellette JR, Lee JR, Colquhoun S, Lo S, Nissen NN.

Πηγή‎: Am Surg 2006;72(5):435-7.

Καταχώριση‎: PubMed 16719200

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16719200

Major liver resection without clamping: a prospective reappraisal in the era of modern surgical tools.

Scatton O, Massault PP, Dousset B, Houssin D, Bernard D, Terris B, Soubrane O.

Πηγή‎: J Am Coll Surg 2004;199(5):702-8.

Καταχώριση‎: PubMed 15501109

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15501109


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.