Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Σχέση Κόστους-Αποτελεσματικότητας Εναλλακτικών Μεθόδων Αντί της Μετάγγισης Αίματος

Ουρολογία

The ONTraC Ontario program in blood conservation.

Freedman J.

Πηγή‎: Transfus Apher Sci 2014;50(1):32-6.

Καταχώριση‎: PubMed 24388485

DOI‎: 10.1016/j.transci.2013.12.010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24388485

Blood loss associated with radical cystectomy: a prospective, randomized study comparing Impact LigaSure vs. stapling device.

Thompson IM 3rd, Kappa SF, Morgan TM, Barocas DA, Bischoff CJ, Keegan KA, Stratton KL, Clark PE, Resnick MJ, Smith JA Jr, Cookson MS, Chang SS.

Πηγή‎: Urol Oncol 2014;32(1):45.e11-5.

Καταχώριση‎: PubMed 24054870

DOI‎: 10.1016/j.urolonc.2013.06.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24054870

Intraoperative red blood cell salvage and autologous transfusion during open radical retropubic prostatectomy: a cost-benefit analysis.

Ubee S, Kumar M, Athmanathan N, Singh G, Vesey S.

Πηγή‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(2):157-61.

Καταχώριση‎: PubMed 22041147

DOI‎: 10.1308/003588411X561044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041147

Cost benefits of intraoperative cell salvage in radical cystectomy.

Ubee SS, Manikandan R, Gudimetla AR, Singh G.

Πηγή‎: Indian J Urol 2010;26(2):196-9.

Καταχώριση‎: PubMed 20877596

DOI‎: 10.4103/0970-1591.65386

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20877596

Presurgical hyper-volaemic haemodilution for saving blood transfusion?

Gille J, Winter V, Sablotzki A, Wiedemann B, Richter A, Serfas R.

Πηγή‎: Eur J Anaesthesiol 2008;25(2):172-3.

Καταχώριση‎: PubMed 18251041

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251041


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.