Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Σχέση Κόστους-Αποτελεσματικότητας Εναλλακτικών Μεθόδων Αντί της Μετάγγισης Αίματος

Τραύμα

Clinical efficacy and cost effectiveness of intraoperative cell salvage in pelvic trauma surgery.

Odak S, Raza A, Shah N, Clayson A.

Πηγή‎: Ann R Coll Surg Engl 2013;95(5):357-60.

Καταχώριση‎: PubMed 23838500

DOI‎: 10.1308/003588413X13629960045715

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23838500

The CRASH-2 trial: a randomised controlled trial and economic evaluation of the effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events and transfusion requirement in bleeding trauma patients.

Roberts I, Shakur H, Coats T, Hunt B, Balogun E, Barnetson L, Cook L, Kawahara T, Perel P, Prieto-Merino D, Ramos M, Cairns J, Guerriero C.

Πηγή‎: Health Technol Assess 2013;17(10):1-79.

Καταχώριση‎: PubMed 23477634

DOI‎: 10.3310/hta17100

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23477634

The use of blood cell salvage in acetabular fracture internal fixation surgery.

Bigsby E, Acharya MR, Ward AJ, Chesser TJ.

Πηγή‎: J Orthop Trauma 2013;27(10):e230-3.

Καταχώριση‎: PubMed 23360908

DOI‎: 10.1097/BOT.0b013e3182877684

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23360908

Reversal of coagulopathy in critically ill patients with traumatic brain injury: recombinant factor VIIa is more cost-effective than plasma.

Stein DM, Dutton RP, Kramer ME, Scalea TM.

Πηγή‎: J Trauma 2009;66(1):63-72.

Καταχώριση‎: PubMed 19131807

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e318191bc8a

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19131807

Intraoperative blood salvage in penetrating abdominal trauma: a randomised, controlled trial.

Bowley DM, Barker P, Boffard KD.

Πηγή‎: World J Surg 2006;30(6):1074-80.

Καταχώριση‎: PubMed 16736339

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16736339


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.